ASD – Autism Spectrum Disorder

Written by on 27/11/2021

image_print

Το φάσμα του αυτισμού αποτελεί έναν όρο που μια σειρά νευροαναπτυξιακών καταστάσεων. Το Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders το 1980 έθεσε τη λέξη «φάσμα» προκειμένου να καλύψει μια ευρύτερη ομάδα καταστάσεων και διαφορών στον τύπο και την αντιληπτή σοβαρότητα των συμπτωμάτων.

ICD
Μάλιστα, σύμφωνα με το International Classification of Diseases ICD-11, (Διεθνής ταξινόμηση νοσημάτων), που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2021, η «ΔΑΦ» φέρει ελλείμματα στην ικανότητα ενός ατόμου να ξεκινά και να διατηρεί αμφίδρομη κοινωνική επικοινωνία και περιορισμένη ή επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά ασυνήθιστη για την ηλικία ή την κατάσταση του ατόμου.

Αν και συνδέονται με την πρώιμη παιδική ηλικία, τα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν και αργότερα. Με σημαντική διαφοροποίηση, ανάλογα με το πλαίσιο, μπορούν να προκαλέσουν εμπόδια σε προσωπικές, οικογενειακές, κοινωνικές, εκπαιδευτικές και επαγγελματικές καταστάσεις κάνοντας το άτομο να είναι είτε ταλαντούχο και ανεξάρτητο, είτε προβληματισμένο με χρεία παρέμβασης και χρόνιας υποστήριξη.

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
Τα συμπτώματα μπορούν να ανιχνευθούν πριν από την ηλικία των δύο ετών, με την διάγνωση να μην συμβεί βέβαια μέχρι πολύ μεγαλύτερης ηλικίας. Τα σημάδια είναι πολλά:

  1. συγκεκριμένες ή επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές
  2. αυξημένη ευαισθησία στα υλικά
  3. αναστάτωση από αλλαγές στη ρουτίνα
  4. εμφάνιση μειωμένου ενδιαφέροντος για τους άλλους
  5. αποφυγή οπτικής επαφής
  6. περιορισμούς σε κοινωνικές καταστάσεις/λεκτική επικοινωνία.

Όταν η κοινωνική αλληλεπίδραση γίνεται πιο σημαντική, συνήθως υφίστανται κοινωνικό και άλλο αποκλεισμό και είναι πιο πιθανό να συνυπάρχουν ψυχικές και σωματικές καταστάσεις. Τα μακροπρόθεσμα προβλήματα περιλαμβάνουν δυσκολίες στην καθημερινή ζωή:

  1. διαχείριση προγραμμάτων
  2. υπερευαισθησίες (π.χ. σε φαγητά, θορύβους, υφές υφασμάτων)
  3. έναρξη και διατήρηση σχέσεων και εργασιών.

ΑΙΤΙΑ
Τα αίτια των συνθηκών παραμένουν αβέβαια. Συνήθεις είναι οι γενετικοί, κληρονομικοί παράγοντες, οικογενειακό ιστορικό ΔΑΦ, ύπαρξη μεγαλύτερου γονέα, ορισμένες γενετικές παθήσεις, ορισμένα συνταγογραφούμενα φάρμακα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και γενικούς συμβιβασμούς στην περιγεννητική και νεογνική υγεία.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Η διάγνωση βασίζεται στην παρατήρηση της συμπεριφοράς και της ανάπτυξης. Η αξιολόγηση των παιδιών περιλαμβάνει φροντιστές, το παιδί εάν είναι ικανό, γιατρούς και μια βασική ομάδα επαγγελματιών που περιλαμβάνει παιδιάτρους, παιδοψυχιάτρους, λογοθεραπευτές και κλινικούς/εκπαιδευτικούς ψυχολόγους. Για τους ενήλικες, οι κλινικοί γιατροί εντοπίζουν νευροαναπτυξιακό ιστορικό, συμπεριφορές, δυσκολίες στην επικοινωνία, περιορισμένα ενδιαφέροντα και προβλήματα στην εκπαίδευση, την απασχόληση και τις κοινωνικές σχέσεις.

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Η διαταραχή του αυτιστικού φάσματος θεωρείται μια δια βίου πάθηση χωρίς απλή εξέταση ή θεραπεία. Λίγες από τις πολλές διαφορετικές θεραπείες έχουν αξιολογηθεί ανεξάρτητα επιστημονικά. Οι προσπάθειες υποστήριξης περιλαμβάνουν διδασκαλία κοινωνικών και συμπεριφορικών δεξιοτήτων, παρακολούθηση, συνυπάρχουσες συνθήκες και καθοδήγηση για τους φροντιστές, την οικογένεια, τους εκπαιδευτικούς και τους εργοδότες. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή για τη ΔΑΦ.

ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ/ΕΝΑΝΤΙΩΣΗ
Έχουν προκύψει ομάδες υπεράσπισης για τα δικαιώματα του αυτισμού προσφέροντας υποστήριξη. Οι ομάδες περιλαμβάνουν εκείνες που είναι υπέρ ή κατά της φαρμακευτικής αγωγής, της βιογενετικής έρευνας, της θεραπείας συμπεριφοράς, της εκπαιδευτικής και κοινωνικής αλλαγής ή των πεποιθήσεων σχετικά με τις περιτοξίνες. Σε αυτή τη διαδικασία, έχουν εκτεθεί διαφωνίες στην ερμηνεία της ΔΑΦ από ειδικούς από διάφορες χώρες, με ορισμένους να θεωρούν τις διαγνωστικές αλλαγές από το 2000 ως «αμερικανικό» φαινόμενο.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός & Προπτυχιακή Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Relax In Time

20:00 21:59

 Current show

Relax In Time

20:00 21:59