Σχέδια εργασίας (Projects)

Written by on 27/03/2021

image_print

Τα σχέδια εργασίας, συνθετικές δημιουργικές εργασίες ή Project χρησιμοποιούνται ως μέθοδοι διδασκαλίας, όπου σε συνεργασία εκπαιδευτικού με ομάδες μαθητών ένα θέμα επεξεργάζεται.

Η λέξη project προέρχεται από το λατινικό projicere, δηλαδή σχεδιάζω, σκοπεύω. Αποτελεί την εκπαιδευτική διαδικασία, που αποσκοπεί στην απόκτηση γνώσεων και εμπειριών δια μέσου μιας βιωματικής διαδικασίας μάθησης. Έτσι, οι μαθητές συμμετέχουν στις δραστηριότητες και συνεργάζονται μεταξύ τους.

Οι συνθετικές δημιουργικές εργασίες στηρίζονται στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών παρέχοντάς τους ελευθερία ως προς την επιλογή θέματος, διαδικασιών και παρουσίασης του αναφυόμενου προϊόντος. Συνεπώς, δύναται μια σύνθεση με δημιουργικό τρόπο, που παίρνει τη μορφή λόγου, καλλιτεχνήματος ή κατασκευής.

Η συνήθης χρήση εντοπίζεται κυρίως στην Ευέλικτη Ζώνη και τα προαιρετικά προγράμματα.

Κάποια βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα της μεθόδου αυτής είναι η συζήτηση μεταξύ των μελών των ομάδων, η εργασία εκτός τάξης, η διερεύνηση περαιτέρω δευτερευόντων πηγών, η αναπαράσταση -δηλαδή η έμπρακτη ένδειξη των αποτελεσμάτων- και φυσικά η ίδια η παρουσίαση των τελευταίων.

Αικατερίνη Συμφέρη
Θεολόγος-Εκπαιδευτικός-Προπτυχιακή Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Group Therapy

16:00 17:59

 Current show

Group Therapy

16:00 17:59