Οφέλη από την εφαρμογή του ΕΠΕ

Written by on 10/08/2022

image_print

Τα οφέλη από τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του ΕΠΕ αναμένονται πολλαπλά τόσο για τον μαθητή με κινητική αναπηρία, όσο και για την οικογένεια αλλά και τους εκπαιδευτικούς:

α) Ο μαθητής ωφελείται επειδή:

 • Εντοπίζονται και προσδιορίζονται οι ανάγκες του, οι οποίες προέρχονται από την αναπηρία του,
 • Οργανώνονται οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις ανάγκες του,
 • Παρακολουθείται και αξιολογείται ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η πρόοδός του,
 • Δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να αναπτύξει δεξιότητες ώστε να καταστεί ένα ανεξάρτητο και παραγωγικό μέλος της κοινότητας.
 • Λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για τον σχεδιασμό της μετάβασης του μαθητή.

β) Η οικογένεια του μαθητή ωφελείται επειδή:

 • Εδραιώνεται αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των γονέων και του σχολείου,
 • Οι γονείς έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις αποφάσεις για την εκπαίδευση των παιδιών τους,
 • Οι γονείς μαθαίνουν για τα καθήκοντα και τις ευθύνες τους στην εκπαίδευση των παιδιών τους,

γ) Οι εκπαιδευτικοί ωφελούνται επειδή:

 • Βλέπουν καθαρά τις ικανότητες αλλά και τις ανάγκες του μαθητή,
 • Αναπτύσσουν διεπιστημονικές δεξιότητες στην εργασία τους,
 • Διαχειρίζονται αποτελεσματικά την εκπαιδευτική και αξιολογητική διαδικασία.

Κατάλληλες και ακατάλληλες εκφράσεις για τη διατύπωση στόχων στο ΕΠΕ

Κατάλληλες εκφράσειςΑκατάλληλες εκφράσεις
ΓράφειΓνωρίζει
ΛέειΚαταλαβαίνει
ΞεχωρίζειΑισθάνεται
ΖωγραφίζειΠιστεύει
ΤαιριάζειΑναπτύσσει
ΑφαιρείΕκτιμά
Μετρά 
Συγκρίνει 
Επαναλαμβάνει 
Επιλέγει 
Ταξινομεί 

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

(S)mash (it) up

18:00 19:59

 Current show

(S)mash (it) up

18:00 19:59