Οι υπολογιστές στην Ειδική Αγωγή

Written by on 03/09/2022

image_print

Οι μαθησιακές αλλά και οι άλλες δυνατότητες, που προσφέρουν οι Υπολογιστές στην Ειδική Αγωγή και την Εκπαίδευση, είναι απεριόριστες. Ο υπολογιστής, ήδη καταξιώνεται ως σημαντικό, κρίσιμο, διαμεσολαβητικό εργαλείο για παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ενισχύοντας καταφανώς, τις γνωστικές τους δεξιότητες και την οπτική επεξεργασία, την επικοινωνία αλλά και την κοινωνική αλληλεπίδραση, την εξατομίκευση, την ανεξάρτητη μάθηση και την ομαδική εργασία και συνεργασία και τέλος ακόμα και την σχολική επίδοση.

Η χρήση υπολογιστών από τα παιδιά στο σπίτι και το σχολείο είναι κοινός τόπος σε πολλές χώρες, προσφέροντας σημαντικά ερείσματα στη φυσική, γνωστική και κοινωνική τους ανάπτυξη. Βέβαια, κάποιες πιθανές αρνητικές επιπτώσεις δε θα πρέπει να παραβλέπονται, όπως εθισμός, cyber bullying, ακατάλληλο περιεχόμενο, αϋπνία αλλά και προβλήματα όρασης, όπως επίσης και μυοσκελετικά προβλήματα.

Ο λόγος της κρισιμότητας και σπουδαιότητας γενικότερα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ειδική Αγωγή, είναι επακόλουθο των πολλών νεωτερισμών και πρωτοτυπιών, που πολλαπλασιάζουν και βελτιώνουν τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να συνδράμει παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Αναμφίβολα, οι τεχνολογίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βοήθεια των ανθρώπων με ειδικές ανάγκες. Αυτές οι τεχνολογίες, όντως, μπορεί να είναι πολύ περισσότερο από κάποια, απλά εκπαιδευτικά εργαλεία, επειδή έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τη ζωή αυτών των ανθρώπων, όχι μόνο στα σχολεία αλλά κυρίως στην κοινωνία.

Σε περιπτώσεις οι ΤΠΕ παρέχουν φωνή, αποτελούν μέσο γραψίματος, αντικαθιστούν την ελλείπουσα ακοή και όραση, ενώ προσφέρουν και ευκαιρίες σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες να ελέγχουν τους εξατομικευμένους βηματισμούς τους, σε ένα περισσότερο ασφαλές μαθησιακό περιβάλλον.

Στην αγορά υπάρχει μεγάλη προσφορά για πληθώρα συσκευών και προγραμμάτων, που καλύπτουν όλους τους τομείς των προγραμμάτων σπουδών και όλες τις μορφές των μαθησιακών δυσκολιών.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Melinda’s Night

22:00 23:59Current show

Melinda’s Night

22:00 23:59