Μετανάστευση στην Ευρώπη

Written by on 23/02/2022

image_print

Η μετανάστευση ανέκαθεν αποτελεί ένα πολυδιάστατο και πολυεπίπεδο φαινόμενο. Ένα φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης εξέλιξης που σχετίζεται και επηρεάζεται από πολλούς τομείς όπως αυτόν της πολιτικής, της οικονομίας, του πολιτισμού κ.α.

Σε γενικές γραμμές, μετανάστευση ορίζεται η μόνιμη ή προσωρινή μεταβολή του τόπου εγκατάστασης ενός ατόμου, μιας ομάδας ή ενός κοινωνικού συνόλου. Ο κυριότερος λόγος που οδηγεί ένα πλήθος ατόμων να φύγει από την πατρίδα του είναι η αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και οικονομικής ευημερίας.

Η οικονομική κρίση και η ανεργία στις μέρες μας «ανάγκασε» αρκετό κόσμο να ξενιτευτεί και να αναζητήσει κάτι καλύτερο στο εξωτερικό, κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τις στατιστικές για τη μετανάστευση στην Ευρώπη, 2.7 εκατομμύρια άτομα μετανάστευσαν στην ΕΕ (αριθμοί μετανάστευσης 2019).

Καλό θα ήταν να τονιστεί πως χωρίς μετανάστευση ο ευρωπαϊκός πληθυσμός θα είχε συρρικνωθεί κατά μισό εκατομμύριο το 2019, δεδομένου ότι γεννήθηκαν 4,2 εκατομμύρια παιδιά, ενώ πέθαναν 4,7 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ. Το 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, ο πληθυσμός της ΕΕ συρρικνώθηκε κατά περίπου 300 χιλιάδες άτομα (από 447,3 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου 2020 σε 447,0 εκατομμύρια την 1η Ιανουαρίου 2021), λόγω του συνδυασμού λιγότερων γεννήσεων, περισσότερων θανάτων και της μείωσης της καθαρής μετανάστευσης.

Σίγουρα, οι οικονομικοί λόγοι δεν είναι οι μοναδικοί που συνδράμουν στη διάρκεια του φαινομένου. Η μετανάστευση για λόγους εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, η οικογενειακή επανένωση, η μετανάστευση για περιβαλλοντικούς λόγους είναι επίσης σημαντικοί και αποτελούν λόγους που επηρεάζουν την απόφαση κάποιων ατόμων να φύγουν στο εξωτερικό.

Ανακεφαλαιώνοντας, λοιπόν, αξίζει να επισημανθεί πως οι τρεις σημαντικοί παράγοντες απώθησης (οι παράγοντες απώθησης είναι οι λόγοι που ωθούν κάποιον να φύγει από ένα μέρος χώρα προέλευσης) και έλξης (οι παράγοντες έλξης είναι οι λόγοι που ελκύουν τους εν δυνάμει μετανάστες προς μια συγκεκριμένη περιοχή) είναι:

  1. Κοινωνικοπολιτικοί παράγοντες
  2. Δημογραφικοί και οικονομικοί παράγοντες
  3. Περιβαλλοντικοί παράγοντες

Πηγή

Αναστασία Κακλαμάνου

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Group Therapy

16:00 17:59

 Current show

Group Therapy

16:00 17:59