Κοινωνικές Ιστορίες (περιπτώσεις ΔΑΦ)

Written by on 05/02/2022

image_print

Σε περιπτώσεις παιδιών με ΔΑΦ, ένας τρόπος εκπαιδευτικής παρέμβασης είναι η δημιουργία κοινωνικής ιστορίας.

Η κοινωνική ιστορία θέτει ως στόχο να περιγράψει μία ιδέα, ικανότητα ή κατάσταση στα πλαίσια σχετικών κοινωνικών ερεθισμάτων και απαντήσεων. Οι κανόνες γραφής μιας κοινωνικής ιστορίας είναι οι ακόλουθοι: Δεν περιγράφει ή εξηγεί μία εσφαλμένη απόφαση, άποψη, πρόγραμμα ή συμπεριφορά.  Κατά τη διάρκεια αφήγησής της πρέπει να υπάρχει χαλαρή διάθεση, ήρεμο, περιβάλλον, λίγα ερεθίσματα και πιθανή συμμετοχή άλλων ενηλίκων. 

Αρχικά, έκαστος εκπαιδευτικός οφείλει να συλλέξει πληροφορίες για το άτομο και την κοινωνική του κατάσταση μέσω παρατήρησης και συνέντευξης από τα οικεία πρόσωπα, με αποτέλεσμα την εξατομίκευση της ιστορίας και τη δημιουργία κινήτρων με βάση τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις του ατόμου με ΔΑΦ.

Τα γενικά χαρακτηριστικά γραπτής σύνθεσης μιας κοινωνικής ιστορίας είναι τα εξής:

  • H δομή της αποτελείται από: εισαγωγή, κύριο μέρος, συμπέρασμα
  • Είναι σύντομη και ακριβής
  • Οι κοινωνικές πληροφορίες παρουσιάζονται με σημαντικό και καθησυχαστικό τρόπο
  • Χρήση πρώτου ή τρίτου προσώπου
  • Χρήση θετικής γλώσσας και περιγραφικής πρότασης (προοπτικής, καθοδήγησης, τμηματικής και καταφατικής)
  • Χρήση προσαρμοσμένων εικόνων με στόχο την ενίσχυση του νοήματος του κειμένου
  • Απάντηση στις ερωτήσεις μερικής άγνοιας (πού, πότε, ποιος, τι)
  • Τίτλος που αναφέρει τα κριτήρια που εφαρμόζονται
  • Συνδυασμός των ικανοτήτων και ενδιαφερόντων του αναγνώστη
  • Τήρηση της αναλογίας των προτάσεων

Παράδειγμα κοινωνικής ιστορίας: «Γιατί να πλύνω τα χέρια μου».
Μερικές φορές τα χέρια μου λερώνονται. Μπορώ να χρησιμοποιήσω νερό και σαπούνι, για να καθαρίσω τα χέρια μου. Πλένω τα χέρια μου, για να είναι καθαρά. Πλένω τα χέρια μου, για να είμαι υγιής. Είναι έξυπνο να πλένω τα χέρια μου. Είναι υγιεινό να πλένω τα χέρια μου.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός & Προπτυχιακή Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Larry’ s House

10:00 12:00

 Current show

Larry’ s House

10:00 12:00