Θεωρήσεις της Ηγεσίας

Written by on 29/01/2022

image_print

Η παλαιότερη ερμηνεία του φαινομένου της ηγεσίας είναι η «γενετική θεώρησις». Αυτό υποδηλώνει τη πίστη ότι η ηγετική ικανότητα είναι κληρονομική. Η πεποίθηση αυτή διατηρήθηκε αρκετά χρόνια, επειδή προσέφερε μία άμεση ερμηνεία στην καταγωγή της ηγεσίας, βέβαια, κατέρρευσε με την απαρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου.

Βάσει χαρακτηριστικών θεώρηση της ηγεσίας
Οι πρώτες μελέτες στηρίχτηκαν στην απόπειρα εντοπισμού των χαρακτηριστικών ενός ηγέτη – φυσικών πνευματικών, ψυχικών – δηλαδή χαρακτήρα και ικανοτήτων. Όλοι οι ηγέτες δεν έχουν όλα τα χαρακτηριστικά και όσοι δεν είναι ηγέτες, μπορεί να έχουν τα περισσότερα ή όλα.

Έχει εντοπισθεί συσχετισμός μεταξύ ορισμένων χαρακτηριστικών και της αποτελεσματικότητας της ηγεσίας.

Αρχές Ηγεσίας
Έχουν υπάρξει πολλές διατυπώσεις αρχών ηγεσίας, στις περισσότερες περιπτώσεις κυριαρχεί ο υποκειμενισμός και η σύγχυση μεταξύ των εννοιών «αρχή» «χαρακτηριστικό», «καθήκον».

α. «Αρχή της διευθύνσεως και ηγεσίας προς επίτευξη αντικειμενικών σκοπών»: η συμβολή των υφισταμένων, σε ποσότητα και ποιότητα, γίνεται τόσο μεγαλύτερη, όσο καλύτερη είναι η

β. «Αρχή της αρμονίας των αντικειμενικών σκοπών»: όσο αποτελεσματικότερη είναι η άσκηση της ηγεσίας, τόσο καλύτερα συνειδητοποιούν τα άτομα ότι οι προσωπικοί τους στόχοι εναρμονίζονται με τους αντικειμενικούς σκοπούς της οργανώσεως.

γ. «Αρχή της ενότητας των εντολών»: όσο πληρέστερη σχέση αναφοράς έχει ένα άτομο προς ένα ανώτερο, τόσο μικρότερο είναι το πρόβλημα των συγκρούσεων και μεγαλύτερο το αίσθημα της προσωπικής ευθύνης για το αποτέλεσμα.

δ. «Αρχή της υποκινήσεως»: οι άνθρωποι έχουν την τάση να ακολουθούν εκείνους που θεωρούν ως μέσο για την ικανοποίηση των προσωπικών τους στόχων, όσο περισσότερο κατανοούν τα διοικητικά στελέχη τι υποκινεί τους υφισταμένους τους και πως λειτουργούν αυτές οι υποκινήσεις, και όσο περισσότερο εφαρμόζουν όσα κατενόησαν κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, τόσο αποτελεσματικότεροι ηγέτες είναι.

ε. «Αρχή της άμεσης εποπτείας»: όσο αμεσότερη είναι η προσωπική επαφή με τους υφισταμένους, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η διεύθυνση και ηγεσία.

Καλλιέργεια της Ηγετικής Ικανότητας

Οι πρώτες μελέτες της ηγεσίας βασίσθηκαν σε μία απόπειρα να εντοπισθούν τα χαρακτηριστικά που κατείχαν πράγματι οι ηγέτες. Η πρώτιστη θεωρία, που χρονολογείται από τους αρχαίους Έλληνες και Ρωμαίους, είναι ότι οι ηγέτες γεννιούνται, δεν γίνονται. Λόγω της ανόδου της επιρροής της ψυχολογίας, όμως, έχασε έδαφος.

Από την άλλη, το «χάρισμα», η κληρονομική καταβολή, χωρίς καλλιέργεια δεν αποδίδει. Το εκ καταβολής «μικρότερο χάρισμα», με συστηματική καλλιέργεια, βελτιώνεται σημαντικά. Στην προσπάθεια βελτιώσεως συμβάλλουν: η αυτογνωσία, η ενημέρωση, η διανοητική ταύτιση, η αντικειμενικότητα.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός & Προπτυχιακή Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

M for Mike

21:00 22:59

 Current show

M for Mike

21:00 22:59