Μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας διαχειρίζεται ένας τεράστιος αριθμός μονάδων και ομάδων: σχολεία, τάξεις, τμήματα, μαθητές, αλλά ακόμα και γκρουπ μαθητών μέσα στο ίδιο τμήμα. Επίσης, μέσω αυτής γίνεται η αντιστοίχιση ανάμεσα στους εγγεγραμμένους και στα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν.

Έκαστος εγγεγραμμένος δύναται να δει μόνο τα μαθήματα που του ανατίθενται, το ίδιο ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Πρόκειται για ένα πολύπλοκο σύστημα διαχείρισης, ακόμα κι αν στους τελικούς χρήστες, είτε αυτοί είναι μαθητές, είτε εκπαιδευτικοί.

Αξίζει να αναφερθεί ότι μέσω της πλατφόρμας εξοικονομείται για τους εκπαιδευτικούς πολύτιμος διαχειριστικός χρόνος, καθώς δίδεται η δυνατότητα αποστολής προκατασκευασμένων μηνυμάτων υπενθύμισης και άλλων οδηγιών μαζικά στους μαθητές.

Επιπλέον, μέσω της πλατφόρμας εγγράφονται οι εκπαιδευόμενοι. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Μπορούν να εγγραφούν είτε μόνοι τους, με ανοικτή πρόσκληση από τον Οργανισμό, είτε μέσω του ίδιου του Οργανισμού, όπως για παράδειγμα έγινε η εγγραφή των μαθητών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η επιλογή σχετίζεται εξ ολοκλήρου με την πολιτική του Οργανισμού πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και τα διαχειριστικά κόστη που προκύπτουν.

Επιπρόσθετα, η πλατφόρμα λειτουργεί και ως Αποθετήριο, ελεγχόμενης πάντα πρόσβασης, καθώς φιλοξενεί όλα τα διαθέσιμα μαθήματα, το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό και τα λοιπά αρχεία που ανεβάζουν οι χρήστες σε αυτό. Στα αρχεία αυτά συμπεριλαμβάνονται και οι εργασίες των μαθητών, αλλά και τα αρχεία ανατροφοδοτήσεων των εκπαιδευτικών.

Η πλατφόρμα δρα ταυτόχρονα ως μέσον αξιολόγησης της πορείας του εκπαιδευόμενου μέσα από τεστ με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου που πολύ εύκολα μπορεί ο εκπαιδευτικός να δημιουργήσει απευθείας πάνω σε αυτή χωρίς ενδιάμεσα εργαλεία. Η αξιολόγηση μπορεί αυτόματα να οδηγήσει σε κάποιας μορφής πιστοποιητικού επιτυχίας, εφόσον το αποφασίσει ο εκπαιδευτικός και, φυσικά, οι μαθητές να συγκεντρώσουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, μπορεί να γίνει υποβολή άλλων μορφών αξιολόγησης, όπως γραπτών εργασιών και ερωτήσεων ανοικτού τύπου, τα οποία ο εκπαιδευτικός λαμβάνει και βαθμολογεί.

Διαβάστε ακόμη:  Επιλογές , πράξεις, επιπτώσεις ...

Παρότι δεν είναι αυτός ο κύριος ρόλος της πλατφόρμας, εντούτοις οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προετοιμάσουν απευθείας σε αυτή, ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή παρουσιάσεων και ερωτήσεων αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης.

Αν και αυτό δεν είναι δεσμευτικό και η ομάδα μπορεί να επιλέξει τρόπους επικοινωνίας εκτός πλατφόρμας, η ίδια η πλατφόρμα παρέχει πολλές και διαφορετικές δυνατότητες επικοινωνίας και συνεργασίας, γραπτής και προφορικής, σύγχρονης και ασύγχρονης, εξατομικευμένης και ομαδικής. Ακόμη, διαθέτει φόρουμ ασύγχρονων συζητήσεων, δυνατότητα αποστολής άμεσων μηνυμάτων σε έναν ή πολλούς παραλήπτες αλλά και δίνει τη δυνατότητα διασύνδεσης με εργαλεία τηλεδιάσκεψης.

Ο εκπαιδευτικός έχει στα χέρια του ακόμα ένα σημαντικό εργαλείο παρατήρησης της πορείας των εκπαιδευομένων και της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, κι αυτό είναι η παρακολούθηση των στατιστικών στοιχείων που εξάγονται αυτόματα από το σύστημα της πλατφόρμας.

Από μόνα τους τα εξής στοιχεία: σε τι βαθμό έχει καλυφθεί η ύλη, πόσο χρόνο έχει αφιερώσει στη μελέτη του μαθήματος και έχει συμβάλλει στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη συμμετοχή του στις δραστηριότητες του forum ο μαθητής, μπορεί να μην είναι κρίσιμα, σε συνδυασμό, όμως, με άλλα στοιχεία μπορεί να δείξουν πολλά, όχι μόνο για την πορεία τους, αλλά και για την ομαλή ή μη λειτουργία του μαθήματος και να οδηγήσουν σε βελτιωτικές κινήσεις από πλευράς εκπαιδευτικού.

Μια σειρά συμπληρωματικών εργαλείων, όπως το ημερολόγιο, οι υπενθυμίσεις και άλλα, ενισχύουν την οργάνωση και την παροχή χρήσιμης πληροφορίας μέσα στο περιβάλλον εργασίας των εκπαιδευομένων.

Αικατερίνη Συμφέρη
Θεολόγος-Εκπαιδευτικός-Προπτυχιακή Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ

Πηγή