Η μουσική αγωγή στην εκπαίδευση

Written by on 23/01/2022

image_print

Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα συνηγορεί ΥΠΕΡ του θεμελιώδους ρόλου της μουσικής αγωγής στην εκπαίδευση, καθώς υποστηρίζει την καθολικότητα της ικανότητας του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται, να εκτελεί και να δημιουργεί μουσική.

Ενυπάρχει η μουσική νοημοσύνη, που είναι εξίσου σημαντική όσο η γλωσσική νοημοσύνη.

Gardner, 1993.

Πλήθος ερευνητών της μουσικής παιδείας εστίασε στη διασύνδεση μουσικής και κίνησης. Από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα οι ιδέες των μουσικοπαιδαγωγών Dalcroze και Orff, έθεσαν την κίνηση στο επίκεντρο της μουσικής αγωγής, καθώς υποστήριξαν ότι η μουσική αντίληψη οξύνεται με το συσχετισμό μουσικής και κίνησης. Στη συνέχεια, μελέτες από το χώρο της εθνομουσικολογίας ανέδειξαν ότι μουσική και χορός είναι στοιχεία αδιαχώριστα στη μουσική όλων των λαών.

Επισημαίνοντας τη σημασία της κιναισθητικής εμπειρίας στα πρώτα στάδια της νοητικής ανάπτυξης, οι θεωρίες της ψυχολογίας για τη γνωστική ανάπτυξη του παιδιού των Piaget και Bruner ανέδειξαν περαιτέρω τη σημασία της κίνησης ως μέσου αναπαράστασης των μουσικών εννοιών. Με βάση τις ανωτέρω θεωρίες μουσικοπαιδαγωγοί διερεύνησαν τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας αναπαριστούν μέσω κίνησης διάφορα χαρακτηριστικά της μουσικής.

Επιπρόσθετα, εκτός από την αναπαράσταση της μουσικής εμπειρίας μέσω της κίνησης, από τη δεκαετία του 1980 πολλοί ερευνητές έστρεψαν το ενδιαφέρον τους στην έρευνα των αυθόρμητων εικονικών αναπαραστάσεων της μουσικής από τα παιδιά, δηλαδή αναπαραστάσεις που κάνουν τα παιδιά ακούγοντας μουσικά κομμάτια με ζωγραφιές, εικόνες, σχέδια ή τρισδιάστατες απεικονίσεις.

Τα εμπειρικά δεδομένα πολλών ερευνών επιβεβαιώνουν τη θετική επίδραση της μουσικής αγωγής στην ανάπτυξη γνωστικών ικανοτήτων, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης, στην κοινωνικοποίηση και στη συναισθηματική προσαρμογή, τόσο στα πλαίσια της γενικής όσο και στα πλαίσια της ειδικής εκπαίδευσης.

Στη σχολική μουσική εκπαίδευση, τα επίπεδα μάθησης-διδασκαλίας είναι τα εξής:
1ο επίπεδο: ο μαθητής γνωρίζει και μαθαίνει να ελέγχει ακουστικά τα υλικά με τα οποία δημιουργείται η μουσική (ηχοχρώματα, γνωρίσματα του ήχου, τεχνικές παιξίματος σε διάφορα όργανα).
2ο επίπεδο: ο μαθητής γνωρίζει και ελέγχει την έκφραση (ατμόσφαιρα των μουσικών έργων, μουσικότητα, κίνηση ανάλογα με τις μουσικές φράσεις).
3ο επίπεδο: ο μαθητής προσεγγίζει τη δομή των μουσικών έργων (επανάληψη, αντίθεση, μίμηση, παραλλαγή, γέφυρες).
4ο επίπεδο: ο μαθητής μαθαίνει να εκτιμά τη μουσική ως φορέα πολιτισμικών αξιών και αποκτά αυτονομία και ανεξάρτητη σκέψη σχετικά με τη μουσική.

Σε κάθε περίπτωση, δεν αρκεί να κατακτηθούν τα 4 επίπεδα αλλά πρέπει να ανατροφοδοτούνται συνεχώς και οι μουσικοί να κινούνται σε όλα τα επίπεδα ανεξαρτήτως του επιπέδου που έχουν φτάσει.

Από τα άνωθεν προκύπτει ότι η διδασκαλία της δεν είναι μια ευθύγραμμη πορεία με διακριτά ιεραρχικά στάδια, αλλά μια συνεχής αναζήτηση της αισθητικής εμπειρίας που πρέπει πρώτιστα να στοχεύει στη συναισθηματική και αισθητική διέγερση των παιδιών.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός & Προπτυχιακή Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Free Vibes

14:00 15:59

 Current show

Free Vibes

14:00 15:59