Η «Θεολογία» είναι σύνθετη από τις λέξεις «θεός» και «λόγος». Πρόκειται για την επιστήμη που μελετά την θρησκευτική πίστη, την πρακτική και την εμπειρία, αλλά και την μερική κατανόηση των άκτιστων ενεργειών του Θεού.

Πιο συγκεκριμένα, χαρακτηρίζεται ως η λογική και συστηματική μελέτη της ύπαρξης και τις ιδιότητες του Θεού και της σχέσης του με την κτιστότητα του κόσμου και τη μελέτη που διαπραγματεύεται τα δόγματα που ορίζουν την ορθότητα της πίστης και τα λατρευτικά καθήκοντα προς το Θεό. Το θεολογικό δόγμα ονομάστηκε «θεολογική» ή «θεόπνευστη» γνώση εκφράζοντας μια θεολογική θεωρία ή σύστημα.

Επιπλέον, γίνεται λόγος για την πτώση και ασθένεια της ανθρώπινης προσωπικότητας και για την θεραπεία της, δηλαδή, την αποκαλυπτική αλήθεια. Εν ολίγοις, αναφέρεται όχι μόνο για την αρχή, αλλά και για τον σκοπό και το τέλος της δημιουργίας.

Πραγματεύεται όρους σαν την αμαρτία, την πίστη, την συγχώρηση και εξετάζει τα πλαίσια της συμφωνίας του Θεού-ανθρώπου σε θέματα, όπως η σωτηρία και η εσχατολογία. Η θεολογία συνήθως θεωρεί δεδομένη την πνευματική εξουσία ενός θρησκευτικού δασκάλου ή την ισχύ μιας θρησκευτικής εμπειρίας.

Ως θεολόγος μπορεί να χαρακτηριστεί ακαδημαϊκά ο επιστήμονας, ο γνώστης, στη θεολογία και τη μελέτη των θρησκειών και των θρησκευτικών διδασκαλιών, ο κάτοχος πτυχίου θεολογικής σχολής ή ο μελετητής κλάδων της θεολογίας. Εκκλησιολογικά, θεολόγος αποκαλείται αυτός που μεταφέρει το λόγο του Θεού στον κόσμο.

Στον αρχαιοελληνικό κόσμο, ο όρος αναφέρεται ήδη από τα έργα του Πλάτωνα και εξελισσόταν παράλληλα και εντός της φιλοσοφίας αποσκοπώντας σε μια σωστή κατανόηση του θείου.

Διαβάστε ακόμη:  Η σχέση μας με τον εαυτό μας. Η πιο σημαντική σχέση της ζωής μας

Στις μονοθεϊστικές θρησκείες η θεολογία συνίσταται στη χρήση της φιλοσοφικής μεθόδου, προκειμένου το περιεχόμενο της θείας αποκάλυψης να διατυπωθεί με όρους που είναι αποδεκτοί και κατανοητοί από την ανθρώπινη διάνοια. Η ειδοποιός διαφορά της είναι, δηλαδή, ότι στοχεύει στην επίτευξη μιας σύγκλισης της θεωρητικής αλήθειας με τη θεία αποκάλυψη, ούσα δεσμευτική για την έκβαση της αναζήτησης αυτής.

Θεολογική Σχολή
Η Θεολογική Σχολή είναι μία από τις 4 Σχολές, η πρώτη κατά σειρά, που περιλάμβανε από την ίδρυση του 1837 το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1982 συμπεριλαμβάνει το Τμήμα Θεολογίας και το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας. Το 1931, παραχωρήθηκε από την Εκκλησία στο Πανεπιστήμιο ο ιστορικός βυζαντινός ναός του ΙΑ´ αιώνος των Εισοδίων της Θεοτόκου για τις θρησκευτικές ανάγκες. Πολλαπλή είναι η προσφορά της Θεολογικής Σχολής στην Επιστήμη, την Εκκλησία και το Έθνος, αλλά και διεθνής η παρουσία της με συμμετοχή σε πανορθόδοξες, διαχριστιανικές συσκέψεις και συνέδρια. Ανέδειξε ικανά στελέχη με παγκόσμια προβολή και προάγει όλους τους τομείς της θεολογικής επιστήμης.

Το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. αναγνωρίστηκε ως αυτοδύναμο Τμήμα με δική του διοικητική οργάνωση και αυτοτέλεια διοικητική και εκπαιδευτική με βάση το Ν. 1268/82. Η ίδρυση Θεολογικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη, που άρχισε να λειτουργεί το 1941, είχε ενταχθεί στο γενικότερο σχεδιασμό για την ίδρυση Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά την απελευθέρωση της πόλης το 1912.

Αικατερίνη Συμφέρη
Θεολόγος-Εκπαιδευτικός