Η επικοινωνία

Written by on 03/04/2021

image_print

Με τον όρο επικοινωνία νοείται η διαδικασία κατά την οποία τα άτομα μεταδίδουν μηνύματα και ταυτόχρονα τα δέχονται, επεξεργάζονται και ερμηνεύουν. Υφίσταται το τριγωνικό σχήμα πομπός -μήνυμα -αποδέκτης. Πρόκειται για την ακριβή πληροφόρηση που συντελεί στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των προσδοκιών και των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Στο σημείο αυτό καλό είναι να αναφερθεί το γεγονός ότι για την ανθρώπινη επικοινωνία απαραίτητη είναι η ορθή χρήση της εκάστοτε γλώσσας ή κώδικα για να περιοριστούν οι παρερμηνείες και παρεξηγήσεις.

Αν και το σύνολο της κοινωνικής ομάδας εκδηλώνεται κυρίως με την καθομιλούμενη/κοινή γλώσσα, εντούτοις παρατηρούνται και γλωσσικές ποικιλίες που χρησιμοποιούν κοινωνικά υποσύνολα. Πρόκειται για την λεγόμενη «κάθετη διαίρεση» σε μια γλωσσική κοινότητα και εξαρτώνται από ποικίλους παράγοντες. Κάποιοι από αυτούς είναι η ηλικία, τα ιδιώματα, η μόρφωση, η ιδεολογία, το επάγγελμα, ακόμα και οι ασχολίες.

Βέβαια, είναι δυνατό και ο ίδιος άνθρωπος, μιλώντας για το ίδιο ακριβώς αντικείμενο να χρησιμοποιήσει διαφορετικό υφολογικό και κοινωνικό επίπεδο λόγου, ανάλογα με την περίσταση της επικοινωνίας. Επομένως, το ύφος του πομπού διαφοροποιείται ανάλογα με την περίσταση της επικοινωνίας στην οποία βρίσκεται, όπως ποιος μιλάει, σε ποιον, με ποιο σκοπό, με ποια διάθεση, για ποιο θέμα, πού, πότε, γιατί.

Καλό είναι να μην λησμονείται το ότι η επικοινωνία είναι διάλογος, ή μάλλον καλύτερα διαλογή. Είναι συνάντηση,­ συνομιλία,­ συζήτηση,­ συμφωνία, συγχώρηση,­ συναδέλφωση ­των ανθρώπων, όλα με κοινό παρονομαστή, μα και πρώτο συνθετικό το σύνδεσμο «συν».

Φυσικά, όπως και σε άλλους τομείς, η επικοινωνία συνιστά τον ακρογωνιαίο λίθο και συνάμα παράγοντα διαμόρφωσης του σχολικού κλίματος. Με την πορεία «top down approach», ελληνιστί από πάνω προς τα κάτω, τα υψηλά κλιμάκια -λόγου χάρη οι σχολικοί σύμβουλοι- επικοινωνούν με τους φορείς της σχολικής μονάδας για τα διαδικαστικά και δομικά θέματα.

Εν παραδείγματι, ο διευθυντής επικοινωνεί με όλα τα εμπλεκόμενα μέλη του σχολείου με ήθος, ειλικρίνεια και ευαισθησία και προάγει την συνεργασία και ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ τους.

Η κατανόηση των προβλημάτων, ο συστηματικός διάλογος, καθώς και η αναγνώριση και ο σεβασμός της προσωπικότητας των γονιών, εκπαιδευτικών και μαθητών αποτελούν το κλειδί για μια πληρέστερη κατανόηση των αναγκών του άλλου. Η επικοινωνία, συνεπώς, μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών συντελεί στη δημιουργία φιλικού και ευχάριστου σχολικού κλίματος και κατευθύνει τον εκπαιδευτικό στον κατάλληλο προσδιορισμό των προσδοκιών της τάξης.

Αικατερίνη Συμφέρη
Θεολόγος-Εκπαιδευτικός-Προπτυχιακή Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

50 Shades of Music

18:00 19:59

 Current show

50 Shades of Music

18:00 19:59