Διεθνής Ημέρα Συνεταιρισμών

Written by on 02/07/2020

Ο Συνεταιρισμός αποτελεί μία μορφή βιώσιμης μορφής επιχειρηματικότητας, που συσπειρώνει τους μικροπαραγωγούς και επιβιώνοντας στην κρίση οδηγεί σταδιακά στην ανάκαμψη. Σκοπός της παγκοσμιότητας του εορτασμού αυτού έγκειται στην απόπειρα της αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με το εν λόγω ζήτημα.

Θεσμοθέτηση
Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Διεθνούς Συμμαχίας των Συνεταιρισμών καθιερώθηκε το 1995.

Το θέμα της για το 2020
Σύμφωνα με τον Ariel Guarco, η με δράσεις συνεργασία της συνεταιριστικής κοινότητας αντιμετωπίζει την κλιματική αλλαγή. Οι μέθοδοι παραγωγής και κατανάλωσης είναι κρίσιμες με αποτέλεσμα να θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές, καθώς και την ίδια την επιβίωση, διαταράσσοντας, έτσι, ζωτικά οικοσυστήματα τόσο για τους ανθρώπους, όσο και για τον πλανήτη.

Επενδυτικές προοπτικές
Η συνεταιριστική αρχή «ενδιαφέρον για την κοινότητα» σημαίνει ότι οι συνεταιρισμοί επενδύουν στη μακροπρόθεσμη ευημερία των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργούν, και συμμετέχουν στην εξεύρεση τοπικών λύσεων. Σε παγκόσμια κλίμακα ο αγών των ανθρώπων -στοχευόμενων στην οικονομία με κοινωνική ένταξη και ειρήνη- βρίσκει αντίκρισμα με την ποιοτική εκπαίδευση, την ισότητα των φύλων, την αξιοπρεπή εργασία και ανάπτυξη για την εξάλειψη της φτώχειας και της πείνας, τις βιώσιμες κοινότητες, την υπεύθυνη παραγωγή και κατανάλωση και τέλος την προστασία των φυσικών πόρων, της θαλάσσιας ζωής.

Μέτρο επιτυχίας
Οι συνεταιρισμοί έχουν ως μέτρο επιτυχίας την ικανότητά τους να εξυπηρετούν τις ανάγκες των μελών τους, και συνεπώς, όπως προκύπτει, η επιτυχία μετράται στα οικονομικά, κοινωνικά ή και πολιτιστικά πλαίσια. Επιπρόσθετα, η αξιολόγηση της επιδόσεώς της «επιστρέφει» στα μέλη και τις κοινότητες αφενός την οικονομική αξία αφενός και την κοινωνική ισότητα αφετέρου.

Συνεταιρισμός Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης 
Δέουσας σημασίας για τα Μέλη του ΣΕΠΠΠ αποτελεί το γεγονός ότι σε ψήφισμα του ΟΗΕ αναγνωρίζεται πως τα προαναφερθέντα δύνανται να κατασταθούν επιτεύξιμα. Οι κανόνες της ίδρυσής του ταυτίζεται με το ψήφισμα του ΟΗΕ και το κάλεσμα της Διεθνούς Συνεταιριστικής Συμμαχίας (ICA). Προτεραιότητα, άλλωστε, και φέτος, έχουν οι στόχοι για τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη. 

Αικατερίνη Συμφέρη


CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

ArtistNow On Air

Emotional Time

20:00 22:00


Now On Air

Emotional Time

20:00 22:00