Αστρολογία και Επιστήμη

Written by on 19/05/2020

Το συγκεκριμένο θέμα αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από την επιστημονική κοινότητα και θεωρείται ως ψευδοεπιστήμη. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να επιτευχθεί μεγάλη επίδραση στο κοινό είναι η παραστατικότητα μέσω της οποίας παρουσιάζονται πληροφορίες με βάση προσωπικές εμπειρίες και προκαλείται εντυπωσιασμός. Δεν ακολουθούνται επιστημονικές διαδικασίες, μεθοδολογία και προδιαγραφές αποδείξεων αλλά εδράζεται σε παραδοχές, απόψεις και μαρτυρίες των ανθρώπων που έχουν ωφεληθεί.

Το στοιχείο της διαψευσιμότητας είναι κυρίαρχο στον προσδιορισμό της επιστημονικότητας μιας θεωρίας. Μία οποιαδήποτε, επιστημονική θεωρία πρέπει να είναι διαψεύσιμη στα πλαίσια της επιστημονικής κοινότητας, να υπόκειται σε πειραματικό έλεγχο και αξιολόγηση.

Φαινόμενο Placebo: Αφορά στη διαδικασία με την οποία οι άνθρωποι θεωρούν ότι έχουν βοηθηθεί από μία θεραπευτική παρέμβαση ακόμη και αν η παρέμβαση δεν ήταν απόλυτα αποτελεσματική. Αναδεικνύεται η προσδοκία βελτίωσης της κατάστασης τους και τα επακόλουθα πλασματικά στάδια μέσα από τα οποία επηρεάζονται και αντιλαμβάνονται την όποια βελτίωση.

Προηγούμενες έρευνες: Έχουν εκτελεστεί αρκετές έρευνες στο παρελθόν και έχουν διερευνήσει τα αίτια επίδρασης της αστρολογίας στους ανθρώπους και στατιστικές αποδείξεις για την αστρολογία όπως αυτή που εκτελέστηκε από τον Michel Gauquelin. Συγκέντρωσε χιλιάδες ημερομηνίες γεννήσεως ανθρώπων και μελέτησε τη θέση των πλανητών και τα επαγγέλματα τα οποία επέλεξαν οι συμμετέχοντες. Εισήγαγε τον όρο του φαινομένου του Άρη σύμφωνα με το οποίο η θέση του πλανήτη επηρέαζε τις εξελίξεις και τα γεγονότα στις ζωές των ανθρώπων.

Παρουσίαση της αστρολογίας στο ευρύ κοινό: Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται είναι κυρίως μέσα από τα ΜΜΕ με προβολή διαφημίσεων, εκπομπές στην τηλεόραση και προωθήσεις προϊόντων. Ταυτόχρονα προβάλλεται σε ιστοσελίδες και διακινείται πληθώρα πληροφοριών μέσω του διαδικτύου με αποτέλεσμα να διαφαίνεται συσχετισμός ανάμεσα στις ανθρώπινες σχέσεις και εμπειρίες με την κίνηση των πλανητών.

Ερευνητικά πορίσματα και παρουσίαση στο κοινό: Έχουν λάβει χώρα αρκετές έρευνες στο παρελθόν σχετικά με τη διασύνδεση αστρολογίας και αστρονομίας, την επίδραση της αστρολογίας στον κόσμο και το βαθμό στον οποίο πιστεύουν στις προβλέψεις για τις ζωές τους. Τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στο κοινό και απεικονίζουν τη γενικότερη αμφιβολία και συγκράτηση που διακρίνει την πλειοψηφία των ανθρώπων σχετικά με τις θέσεις της αστρολογίας.

Συμπεράσματα: Διαφαίνεται ότι οι περισσότεροι που συμμετέχουν σε έρευνες που διεξάγονται με θέμα την αστρολογία δε συμμερίζονται την άποψη ότι είναι ικανή να οδηγήσει σε προβλέψεις και να ωφελήσει γενικότερα. Το μεγαλύτερο ποσοστό θεωρεί ότι δεν υπάρχει κριτική σκέψη και ορθολογισμός στο συγκεκριμένο θέμα και αντιλαμβάνονται την αστρολογία προσκολλημένη σε προκαταλήψεις και δοξασίες που απευθύνεται σε συγκεκριμένη μερίδα του πληθυσμού. Οι πεποιθήσεις κάποιων ανθρώπων και οι ιστορικές παραδόσεις από τις οποίες συνίσταται η αστρολογία δεν είναι σε θέση να αναπτύξουν ένα επιστημονικά δομημένο σύστημα εξήγησης και πρόβλεψης του μέλλοντος που θα στηρίζεται στη θέση των ουράνιων σωμάτων και την ημερομηνία γέννησης του καθενός. Η αστρολογία ως ιστορικό κατάλοιπο δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μέσο εξωραϊσμού της πραγματικότητας, ένα σύστημα τροφοδότησης των ψευδαισθήσεων των ανθρώπων που χρησιμοποιείται από κάποιους επιτήδειους για εξαπάτηση και προσωπικό πλουτισμό στις συνειδήσεις των εύπιστων και αδύναμων.

Γιάννης Κυρίτσης


CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


Αν σταματήσετε τον player

χρειάζεται η σελίδα refresh

Πατήστε εδώCurrent show

Αν σταματήσετε τον player

χρειάζεται η σελίδα refresh

Πατήστε εδώCurrent show