1

Μιθραϊσμός

Μία από τις θεότητες, που βρέθηκαν κοντά ή και μέσα στον ζωροαστρισμό, είναι μια σημαντική θεότητα της Μέσης Ανατολής: ο Μίθρα. Ο Μίθρα ήταν θεότητα ταυτισμένη με ο φως, με τον ήλιο και υπήρξε αυτόνομη θεότητα στη βαθιά αρχαιότητα, αλλά στον ζωροαστρισμό, κάποια στιγμή, βρέθηκε ενσωματωμένη στο σχήμα του, με τον Μίθρα να είναι μέσα στην ακολουθία του Αχούρα Μάζντα, ως βοηθός του Αχούρα Μάζντα στις δράσεις του (του Καλού).

Όμως, σε μία άλλη του εξέλιξη, ο Μίθρα βρέθηκε να ανεξαρτητοποιείται από τον ζωροαστρισμό.

Ο Μίθρα, κάποια στιγμή, αναδύθηκε ξανά και απέκτησε αυτονομία, γενόμενος ξανά ισχυρός ως Θεός του Φωτός. Του φωτός όχι όμως με την παγανιστική έννοια, αλλά με τη δύναμη που έχει το φως, δηλαδή την πνευματικότητα και την εσωτερική δύναμη του φωτός. Γύρω στο 200 π.Χ., είχε ανεξαρτητοποιηθεί, έχοντας πάντα ζωροαστρικές καταβολές, και είχαν δημιουργηθεί μιθραϊστές, δηλαδή οπαδοί του Μίθρα.

Ο Μίθρα δεν ήταν απλά Θεός του Φωτός, αλλά ήταν και Θεός των καλών σημείων του Φωτός — σε αυτό θυμίζει τον Αχούρα Μάζντα, γιατί είπαμε ότι έχει ζωροαστρικές καταβολές. Είναι ο Θεός του Καλού, της εντιμότητας, της αίσθησης ατομικού καθήκοντος και ευθύνης, του σεβασμού, της αφοσίωσης και το χαρακτηριστικό του Μίθρα είναι ότι πολεμά το Κακό — μάλιστα παριστάνεται να το χτυπά το Κακό (ο Μίθρα είναι πολεμικός δηλαδή Θεός).

Ο ζωροαστρισμός είχε βαθιά την έννοια του πολέμου. Στον ζωροαστρισμό γίνεται πόλεμος μεταξύ Καλού και Κακού. Άρα και ο μιθραϊσμός, ο οποίος είναι ζωροαστρογενής, έχει και αυτός την έννοια του πολέμου και ο Μίθρα παρουσιάζεται ως πολεμική θεότητα.

Ο μιθραϊσμός, γύρω στο 200 π.Χ., στο 100 π.Χ., στην περίοδο του Χριστού, στο 100 μ.Χ., στο 200 μ.Χ., έχει διάδοση. Έχει διάδοση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, σε αυτό που σήμερα είναι Περσία, Ιράκ, Συρία, και έχει οπαδούς εκεί. Σε αυτή την περιοχή έρχονται και στρατεύματα ρωμαϊκά, διότι η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία επεξετάθη και κατέλαβε τα παράλια της ανατολικής Μεσογείου.

Οι Ρωμαίοι στρατιώτες, ερχόμενοι στα στρατόπεδα και ζώντας εδώ στις περιοχές που σήμερα είναι Συρία, Ιορδανία, Αίγυπτος, Μέση Ανατολή, συναντήθηκαν, διασταυρώθηκαν με μιθραϊστές και με ζωροάστρες, και ο μιθραϊσμός άρεσε σε πολλούς στρατιώτες της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

Ο μιθραϊσμός έχοντας ζωροαστρικές βάσεις, δηλαδή τη σύλληψη Καλό-Κακό, μετά θάνατο ζωή, Κρίση, Ανάσταση νεκρών έπαιξε ρόλο όταν άρχισε να διαδίδεται ο χριστιανισμός. Διότι, περίπου στη φάση που ο μιθραϊσμός διαδίδεται στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία σε κάποια στρώματα εξέχοντα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας που συνδέονταν με τη διοίκηση και τον στρατό, στην Παλαιστίνη, στη γη του Ισραήλ, δρα και διδάσκει ένας μαραγκός, που λέγεται Ιησούς, ο οποίος και είναι και ο δημιουργός μιας νέας θρησκείας: του χριστιανισμού.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Ενσυναίσθηση στα παιδιά

«Η ενσυναίσθηση είναι η δυνατότητα του ατόμου να μπει στη θέση του άλλου και να αισθανθεί όπως εκείνος, να αισθανθεί δηλαδή πέρα από τα όρια του εαυτού του».

Πότε εμφανίζεται η ενσυναίσθηση;

Τα παιδιά γεννιούνται με την ικανότητα της ενσυναίσθησης, όμως πρέπει αυτή να καλλιεργηθεί σωστά γιατί σε άλλη περίπτωση θα παραμείνει αδρανής.

Τα στάδια της ενσυναίσθησης:

  1. Συναισθηματική μετάδοση (ένα παιδί μπορεί να κλάψει ακούγοντας ένα άλλο παιδί να κλαίει).
  2. Εγωκεντρική ενσυναίσθηση.
  3. Κρίση (ένα παιδί σε αυτό το στάδιο είναι σε θέση να προσφέρει κάτι σε άλλο άτομο γιατί κρίνει ότι το χρειάζεται).
  4. Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης (το παιδί αντιλαμβάνεται ότι είμαστε όλοι ανεξάρτητα άτομα με μοναδικά συναισθήματα ο καθένας).

Πως μπορεί ένα παιδί να μάθει την ενσυναίσθηση;

Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος εκμάθησης της ενσυναίσθησης μέσα από τα ίδια τα βιώματα τους.Επίσης, είναι σημαντικό οι γονείς να επισημαίνουν στα παιδιά τα συναισθήματα των άλλων και να ρωτάνε συχνά μέσα στην καθημερινότητα τους «Πως αισθάνεσαι / Πως νιώθεις;»

Βασικές οδηγίες για να λειτουργήσει κανείς με ενσυναίσθηση: Άκου, Ρώτα, Μην αποσπάς, Μην επικρίνεις, Μην προσπαθείς να διορθώσεις ή να ωραιοποιήσεις!

Αναστασία Κακλαμάνου
Διδασκαλία, συμβουλευτική, αγωγή, μάθηση

Η διδασκαλία, η συμβουλευτική, η αγωγή και η μάθηση είναι έννοιες τόσο στενά συνδεδεμένες, ώστε κάποιες φορές θεωρούνται και συνώνυμες: οι έννοιες αυτές είναι στενά συνδεδεμένες μεταξύ τους με πολλά κοινά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους σκοπούς, τους στόχους και τις λειτουργίες τους, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως συνώνυμες. Αν αφαιρεθεί η συμβουλευτική από την παιδαγωγική πράξη, τότε αυτή μετατρέπεται αυτόματα σε τεχνοκρατική διαδικασία και αντιμετωπίζεται ως κατακερματισμένο σύνολο.

Η συμβουλευτική θεωρείται βασική παιδαγωγική διάσταση μιας παιδαγωγικής πράξης που δεν περιορίζεται μόνο στην αναπαραγωγή, αλλά ταυτόχρονα στοχεύει στην ενεργητική κοινωνική ένταξη και δράση του μαθητή, στην ολόπλευρη ανάπτυξή του, τη χειραφέτηση και αυτοπραγμάτωσή του. Επομένως, η συμβουλευτική αποτελεί μια βασική παιδαγωγική διάσταση κάθε δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος στενά συνυφασμένη με τις άλλες διαστάσεις της εκπαίδευσης, τη διδασκαλία, την αγωγή και την αξιολόγηση.

Με την αξιοποίηση του εκπαιδευτικού ως λειτουργού συμβουλευτικής, αποφεύγεται ο κίνδυνος ψυχολογικής επιβάρυνσης ή στιγματισμού των μαθητών λόγω παραπομπής σε κάποιον ειδήμονα: η παραπομπή του μαθητή σε εξωσχολικά ιδρύματα ή σε κάποιον λειτουργό συμβουλευτικής σημαίνει ενδεχομένως την αρχή μιας καριέρας «ψυχολογοποίησης των προβλημάτων του».

Η πρακτική αυτή υποκρύπτει τον κίνδυνο ετικετοποίησης και στιγματισμού του συγκεκριμένου μαθητή ως προσωπικότητας με αποκλίνουσα συμπεριφορά που χρειάζεται θεραπεία. Και φυσικά, όταν ένας μαθητής στιγματιστεί σε μια ομάδα, είναι δύσκολο να ξεπλύνει το στίγμα του, γιατί οι νέες πληροφορίες που θα παρέχονται για την αλλαγή στάσης-γνώμης θα προσκρούουν στην αντίσταση των μελών της ομάδας. Αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι η σταθεροποίηση της αρνητικής αυτοεκτίμησης του μαθητή.

Η συμβουλευτική ήταν ανέκαθεν βασικό στοιχείο στις παιδαγωγικές υποχρεώσεις του εκπαιδευτικού: και σε παλαιότερες εποχές οι εκπαιδευτικοί ανταποκρίνονταν σε υποχρεώσεις συμβουλευτικής στο πλαίσιο του παιδαγωγικού και κοινωνικού τους έργου. Μέσα από την καθημερινή επικοινωνία με τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός απλά και ασυναίσθητα παρήγαγε και παράγει συμβουλευτικό έργο.

Βέβαια, οι εκπαιδευτικοί τότε δεν ήταν θεωρητικά και πρακτικά καταρτισμένοι και επιπλέον ούτε οι μαθητές αντιμετώπιζαν προβλήματα ίδια με της εποχής μας. Σήμερα κυρίως, που τα προβλήματα είναι πιο σύνθετα και πολύπλοκα, πέρα από κάθε καλή θέληση και σοβαρή προσπάθεια, απαιτείται ειδική γνώση και ανάλογη κατάρτιση.

Αποτελεί καθοριστική ανάγκη η καθιέρωση της συμβουλευτικής σε έναν τόσο ευαίσθητο χώρο όσο είναι αυτός του σχολείου: η ανάγκη προσαρμογής του εκπαιδευτικού συστήματος στα νέα κοινωνικά δεδομένα απαιτεί μια ολοκληρωμένη κατάρτιση του εκπαιδευτικού σχετικά με τη συμβουλευτική του δραστηριότητα, η οποία θα πρέπει να παρέχεται στο πλαίσιο της αρχικής του εκπαίδευσης όσο και σε δια βίου προγράμματα επιμόρφωσης.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Κρυοσυντήρηση ωαρίων!

Τα ωάρια μας ”παγάκια;”

Οι περισσότερες γυναίκες, κάποια στιγμή στη ζωή τους, έχουν αναρωτηθεί: ‘Εγώ πότε θα γίνω μάνα;”. Η απάντηση σε κάποιες είναι ποτέ. Μια συνειδητή και ώριμη επιλογή, καθώς όλες δεν είμαστε φτιαγμένες ή δνε θέλουμε να ζήσουμε το λεγόμενο θαύμα. Κάποιες άλλες το καμπανάκι έχει χτυπήσει απο μικρή ηλικία και στις υπόλοιπες χτυπάει όταν γνωρίσουν το κατάλληλο σύντροφο.

Με την πάροδο των χρόνων, όλα έχουν αλλάξει. Η γυναίκα, πλέον, επιλέγει την εξέλιξη σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο και κυνηγάει τα όνειρα και τους στόχους της. Πλέον, έχει χαθεί το στερεότυπο είσαι σε ηλικία γάμου. Μια γυναίκα παντρεύεται όταν νιώσει έτοιμη, όταν έχεις στον πλευρό της σύντροφο που την οδηγεί σε τέτοιες ριζικές αποφάσεις. Τι γίνεται όμως για μια γυναίκα που θέλει να γίνει μητέρα αλλά έχει ξεπεράσει κάποια ηλικία ακόμα δεν είναι έτοιμη; Γνωρίζουμε πως το αναπαραγωγικό σύστημα της γυναίκας “γερνάει” και δεν είναι εύκολη η σύλληψη με φυσιολογικό τρόπο.

Η επιστήμη έρχεται να δώσει τη λύση. Κρυοσυντήρηση ωαρίων. Μια μέθοδος που έχει ξεκινήσει πλέον και στην Ελλάδα να γίνεται γνωστή. Είναι το πρώτο στάδιο της εξωσωματικής γονιμοποίησής που γίνεται όμως για προληπτικούς σκοπούς. Η γυναίκα μέσα από ορμονικές διαδικασίες αυξάνει σε ένα κύκλο τον αριθμό ωαρίων που παράγει. Όταν ο αριθμός είναι ικανοποιητικός για τη γυναίκα αλλά και το γιατρό , γίνεται αφαίρεση με τοπική αναισθησία από τον κόλπο της γυναίκας. Τα ωάρια φυλάσσονται σε ειδικές δομές κατάψυξης, διατηρούνται ενεργά και όταν τα χρειαστεί μια γυναίκα μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Αν δεν τα χρησιμοποιήσει, μπορεί είτε να τα καταστρέψει, είτε να τα δωρίσει σε ζευγάρια, είτε στην επιστήμη για μελέτες.

Μια γυναίκα επιλέγει τη διαδικασία της κρυοσυντήρησης για να νιώθει ασφάλεια πως έχει μεγάλες πιθανότητες να γονιμοποιήσει σε μεγαλύτερη ηλικία. Υπάρχουν όμως και γυναίκες που το θέμα γονιμότητας τους χτύπησε νωρίς την πόρτα. Κάποιο θέμα υγείας και η αντίστοιχη θεραπεία μπορεί να προκαλέσει αργότερα δυσκολίες ώστε να μπορέσει μια γυναίκα να τεκνοποιήσει.

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκω και εγώ. Ο καρκίνος στα 20 χτύπησε την πόρτα. Ο γιατρός μου με ενημέρωσε πως οι χημειοθεραπείες επηρεάζουν τη γονιμότητα κατά ένα ποσοστό. Μου πρότεινε την κρυοσυντήρηση. Δεν ήξερα τι σημαίνει η λέξη, αναρωτιόμουν αν τότε ήθελα να κάνω παιδιά. Μετά απο σκέψη και την στήριξη της οικογένειας μου προχώρησα σε κρυοσυντήρηση. Πριν 7 χρόνια η γονιμότητα ήταν ακόμα θέμα ταμπού σε μια χώρα και εγώ έψαχνα κάπου ένα στήριγμα να μη χαθώ σε έννοιες. Η πρώτη που θα μιλήσει ανοιχτά για το θέμα είναι η Ελεονώρα Μελέτη και θα χαρακτηρίσει στο βιβλίο της τα ωάρια σαν τον “αρακά”. Το βιβλίο είναι το “Γυναίκα Ψάχνει”

Η κρυοσυντήρηση θα μείνει μέσα μου ως θέμα ταμπού για καιρό. Φοβόμουν να το μοιραστώ μήπως με θεωρήσουν “άτεκνη”, διαδικασίες άγνωστες και θα έμπαινα σε ερωτήματα γιατί το έκανα. Θα ξεκλειδώσει το μυαλό μου , όταν βρεθεί ένας φίλος που το μοιράστηκα και θα το μετατρέψουμε σε πλάκα πως είναι τα “παγάκια που βάζω στο ποτό μου”. Από εκείνη τη στιγμή όλα έσβησαν και συνέχισα να το μοιράζομαι.

Κάθε γυναίκα έχει δικαίωμα να πάρει αποφάσεις για το σώμα της. Το θέμα πια της γονιμότητας δεν ειναι θέμα ταμπού αλλά θέμα που απασχολεί πολλές από εμάς. Είμαστε όλες μαζί να μοιραζόμαστε ό,τι μας πονάει για να το εκφράζουμε! Όλες μαζί είμαστε πιο δυνατές!

Βασιλική Κόντε
Γιατί να μάθω Ισπανικά?

Υπάρχουν πραγματικά πολλοί λόγοι για τους οποίους κάποιος επιθυμεί να μάθει μια ξένη γλώσσα. Υπάρχουν όμως πολλοί περισσότεροι -από τους ήδη υπάρχοντες- για τους οποίους κάποιος ενδιαφέρεται να διδαχθεί την Ισπανική.

Τα Ισπανικά είναι μια παγκόσμια γλώσσα. Συγκεκριμένα η 2η πιο ευρέως ομιλούμενη γλώσσα από φυσικούς ομιλητές. Σχεδόν 500 εκατομμύρια άνθρωποι ανά τον κόσμο μιλούν Ισπανικά, σε 44 διαφορετικές χώρες. Μάλιστα είναι η επίσημη γλώσσα σε 21 από αυτές. Συνάμα αποτελεί την τρίτη πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη γλώσσα στο χώρο του διαδικτύου.

Πίσω από την Ισπανική γλώσσα, «κρύβεται» μια κουλτούρα που εύκολα σε γοητεύει. Από πασίγνωστα τραγούδια και τραγουδιστές, παγκόσμια διαδεδομένους χορούς, μέχρι τον κινηματογράφο, την τέχνη και τη λογοτεχνία. Παραδόσεις να γνωρίσεις και φοβερά μέρη να επισκεφθείς.

Παράλληλα είναι και μια σχετικά εύκολη ως προς την εκμάθηση γλώσσα. Πράγμα που σημαίνει ότι κάποιος θα μπορούσε να πειραματιστεί για να μάθει με βιβλία αυτοδιδασκαλίας, εφαρμογές στο κινητό, με διάφορα ισπανικά κανάλια στο youtube, ταινίες κτλπ…

Ένα τέτοιο κανάλι στο youtube είναι και το Easy Spanish, στο οποίο θα ακούσετε ισπανόφωνους ανθρώπους να μιλάνε γύρω από διάφορα θέματα.

Πάμε να δούμε τους λόγους για τους οποίους πολλοί άνθρωποι έμαθαν την Ισπανική γλώσσα, αλλά και ποια στρατηγική ακολούθησαν στη διαδικασία αυτή.
Γιατί ερωτευόμαστε… «μουσικούς» ανθρώπους;

Κάπου εκεί έξω, υπάρχουν άνθρωποι που μεταμορφώνουν όλα όσα αισθάνονται, σε μελωδίες. Επιβιώνουν σε μία εποχή που όλα γύρω μας αλλάζουν τόσο γρήγορα και τίποτα πια δεν είναι ίδιο. Μπορούν και ανακατεύουν την ένταση του πάθους μέσα σε μία ήρεμη δύναμη, που σε συντροφεύει κάθε φορά που έχεις την ανάγκη να τρέξεις μακριά απ’ όσα σου δημιουργούν αρνητικά συναισθήματα. Άνθρωποι που φυλάνε τα όνειρα τους σ’ έναν κόσμο, που το εισητήριο για τον προορισμό του, καταφέρνουν τελικά να βρουν λίγοι ανάμεσα μας. Εκείνοι οι «όμορφοι ξένοι», που ερωτευόμαστε τη ζωή μέσα από τα μάτια τους. Ή μήπως μέσα από… τη μουσική τους;

Μέσα στο πλήθος, ο κάθε ένας από εμάς, ξεχωρίζει εκείνον που θα πιστέψει πως θα βρει κοινούς προορισμούς, θα αναζητήσει τους σταθμούς αυτούς που ήταν περαστικοί κάποτε κι οι δύο και θα φτάσει να συνειδητοποιήσει πως όλα όσα έψαχνε εκεί έξω, ήταν δίπλα του. Αρκεί πολλές φορές όχι μόνο να παρατηρείς, αλλά να κλείνεις τα μάτια για λίγο. Να ακούς τις μελωδίες. Να εμπιστεύεσαι τα ακούσματα που σε καθοδηγούν. Να αφήνεσαι σε όσα σου λένε σιγανά, ανάμεσα στη μουσική. Γιατί τα πράγματα γύρω μας έχουν την περιγραφή που εμείς τους έχουμε δώσει. Όλα τα γεγονότα της ζωής μας, μένουν ως εικόνες στο χρονοντούλαπο του μυαλού μας μέχρι να καταφέρουμε να βρούμε τις κατάλληλες λέξεις για να τα ντύσουμε. Εκεί που οι λέξεις, χάνονται στους λαβύρινθους της μουσικής και οι «μουσικοί» άνθρωποι μετατρέπουν τις εικόνες μας σε εκρηκτικά συναισθήματα. Γιατί η καθημερινότητά μας είναι πλέον τόσο γρήγορη κι οι άνθρωποι που περνάνε από αυτή, έχουν την τάση πάντοτε να τρέχουν στον ιδεατό διάδρομο της συνήθειας, της ρουτίνας, της κυνικής πραγματικότητας. Μόνο εκείνοι. Εκείνοι μπορούν να σε πάνε μακριά για λίγο. Να μεταμορφώσουν κάθε επιθυμία σου σε μία ολοκληρωμένη ιστορία.

Οι άνθρωποι «εκείνοι», ερωτεύονται σπάνια. Η φύση τους είναι τόσο μοναχική. Η σύνθεση του χαρακτήρα τους, ιδιαίτερη. Σκέψου πως θα ‘ταν να μπορούσες μόνο εσύ να καταλάβεις με ποιον τρόπο οι ερμηνείες σου είναι σημαντικές. Σημαντικές για να μπορείς να αναπνέεις στο ρυθμό του ρομαντισμού. Ακόμη και μικροπράγματα, να έχουν ξεχωριστή σημασία, γιατί όλα είναι μέρος του μουσικού κομματιού της ζωής τους. Σκέψου πως θα ‘ταν κάθε προηγούμενη εμπειρία τους, να ‘ναι ένας συνδυασμός από νότες μοναδικός για να φτάσει να περιγράψει τον τρόπο που σκέφτονται στο σήμερα. Ο πόνος που ίσως να ‘χουν νιώσει, να είναι δέκα σειρές με στίχους που αποκαλύπτουν τη μυστήρια πλευρά της νύχτας τους. Κι η ευτυχία, δέκα παύσεις αναπνοής ανάμεσα στις νότες τους. Η σχέση τους με το χρόνο, να αποτυπώνεται εκεί που συναντούν το μουσικό μέτρημα που σε κάθε χτύπο εναλλάσει στο μυαλό και τις διαφάνειες από όλες εκείνες τις κρυφές κι ανείπωτες επιθυμίες. Σκέψου κι εκείνους που μπορούν και κατευθύνουν όλα τα παραπάνω, μουσική και στίχους και χρόνο. Για εκείνους μπορώ να σου πω με σιγουριά πως αφού φέρουν τη μαεστρία αυτή, ικανοί να διευθύνουν κάθε χαρακτήρα της μουσικής στα ίδια τους τα χέρια, ακόμη και ακίνητοι μπορούν να σχεδιάσουν στον αέρα την πορεία προς τον δικό τους μοναδικό προορισμό. Σ’ έναν δρόμο χωρίς ταμπέλες, ενός κόσμου που δε χάνονται ποτέ και που όσοι τους γνωρίζουν, παλεύουν να συγκρατήσουν την εικόνα τους στο μυαλό τους.

Γιατί οι άνθρωποι «εκείνοι», κρύβονται. Δεν τους συναντάς συχνά. Στέκονται με πλάτη στο κοινό όσο απολαμβάνεις την ιστορία τους, σ’ αντικρίζουν μόνο για λίγα λεπτά και μετά εξαφανίζονται. Ξεφυλλίζουν κάπου απόμερα τις σελίδες των μουσικών βιβλίων εκείνων που ξεκλειδώνουν τις πόρτες της ζωής, σε δωμάτια που αν βρεθείς μαζί τους, η καρδιά σου θα μπορεί να ακούει πλέον μόνο σε μελωδίες.

Γι’ αυτό.

Γι’ αυτό τους ερωτεύεσαι.
Nα μην ξοδεύεσαι σε ανούσιους ανθρώπους!

Θέλω πια να είμαι καλά. Να μην ξοδεύω τον εαυτό μου σε ανούσιες συζητήσεις και αδιέξοδες προσπάθειες για να με αγαπήσουν οι άλλοι. Να μη δακρύζω πια για κανένα, αλλά να χαμογελάω γιατί έχω εμένα.

Θέλω να είμαι καλά, να μην είναι πια ένα λιμάνι για να αγκυροβολούν όλοι οι ξένοι και να ταράζουν τη δική μου θάλασσα με θύελλες και τρικυμίες. Να μη με ταράζουν πια κακόβουλοι άνθρωποι που θέλουν να λερώσουν την ψυχή μου για τις δικές τους μικρότητες.

Θέλω πια να είμαι καλά. Να μην προσπαθώ να μου χαμογελάσουν εκείνοι που δε θέλουν, να με αγαπήσουν εκείνοι που αδιαφορούν, να δω την καλή πλευρά ανθρώπων που συνεχώς μου δείχνουν τον κακό χαρακτήρα τους. Θέλω να δίνω και να μοιράζομαι πλέον με εκείνους που μου προσφέρουν και εκείνοι. Θέλω να ψάχνω εκείνους που με ψάχνουν.

Θέλω πια να είμαι καλά. Να μη σπαταλώ τον εαυτό μου συνεχώς σε σκέψεις τύπου ‘’πώς θα μπορούσα να είμαι για να σου αρέσω’’. Αυτή ήμουν, δε με αγάπησες και τέλος. Θέλω πια να είμαι ο εαυτός μου και να μην ξοδεύομαι σε μάταιες σκέψεις του πώς θα μπορούσα να είμαι περισσότερο αρεστή. Αρέσω σε εκείνους που αξίζουν.

Θέλω πια να είμαι καλά. Να δώσω ζωή στα χρόνια μου και να μην τα χαραμίζω για ανούσιους ανθρώπους που ρουφούν την ενέργειά μου. Θέλω πια να είμαι καλά, να αναπνέω ελεύθερη…

Μαρία Σκαμπαρδώνη – healingeffect.gr

Πηγή

Νένα Ευθυμιάδου
Ο συμβουλευτικός ρόλος του εκπαιδευτικού γενικής αγωγής

Σήμερα περισσότερο από ποτέ οι εκπαιδευτικοί εκτός από καλοί δάσκαλοι οφείλουν να είναι και καλοί σύμβουλοι και εμψυχωτές. Ο συμβουλευτικός τους ρόλος αποβλέπει στην κάλυψη και ικανοποίηση των αναγκών των μαθητών με απώτερο στόχο της αυτοπραγμάτωσή τους.

Οι διαστάσεις που λαμβάνει αφορούν τη γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη τους, την καλλιέργεια δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την υποστήριξή τους στην επιλογή της επαγγελματικής τους καριέρας μέσω του επαγγελματικού προσανατολισμού, τις διαπροσωπικές σχέσεις και τη δασκαλο-μαθητική και διαμαθητική αλληλεπίδραση.

Ωστόσο, η συμβουλευτική διάσταση του ρόλου του εκπαιδευτικού είναι παραμελημένη και συνήθως ασκείται περιστασιακά στο περιθώριο των άλλων δραστηριοτήτων του. Βέβαια, ο ρόλος αυτός ασκείται σε καθημερινή βάση από τον εκπαιδευτικό με έμμεσο τρόπο, γι’ αυτό και είναι σημαντική η εκπαίδευσή του σε σχετικές δεξιότητες και η κατοχή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών, προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου ρόλου. Στην επιστημονική κοινότητα έχουν διατυπωθεί απόψεις υπέρ και κατά της συμβουλευτικής δράσης του εκπαιδευτικού.

Οι εκπαιδευτικοί Γενικής Αγωγής μπορούν να υιοθετήσουν τις αρχές της Συμβουλευτικής σε τρία επίπεδα:

  • στο πρώτο επίπεδο αποκτούν συμβουλευτικές δεξιότητες 
  • στο δεύτερο επίπεδο δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη του σχολείου ως μία «κοινότητα που νοιάζεται»
  • στο τρίτο επίπεδο πραγματοποιείται πρώιμη παρέμβαση και διασύνδεση με άλλες πηγές

Ο εκπαιδευτικός αποτελεί το πλέον βασικό πρόσωπο στη σχολική ζωή του μαθητή: η ίδια η θέση του εκπαιδευτικού του παρέχει το πλεονέκτημα να επικοινωνεί καθημερινά με τους μαθητές του. Ο εκπαιδευτικός είναι για τον μαθητή ο «σημαντικός τρίτος». Η καθημερινή εξοικείωση μαζί τους του προσφέρει ευνοϊκές προοπτικές να μπορεί αν ερμηνεύει ακόμα και τους μορφασμούς του προσώπου τους, τις κινήσεις του σώματός τους, αλλά και να αντιλαμβάνεται τα πράγματα ή και τις καταστάσεις που τους προξενούν δυσανασχέτηση. Αν ο εκπαιδευτικός αξιοποιήσει σωστά το πλεονέκτημα αυτό, θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βοηθήσει τους μαθητές του, μέσω μιας γνήσιας παιδαγωγικής-συμβουλευτικής σχέσης.

Σύμφωνα με τον νόμο 1566/85, το σχολείο καλείται να συμβάλλει στην αρμονική και ολόπλευρη ανάπτυξη, εξέλιξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητας του ατόμου: οι σκοποί και οι επιδιώξεις της συμβουλευτικής ταυτίζονται με αυτές του σχολείου, εφόσον σκοπός της συμβουλευτικής είναι να βοηθήσει το άτομο να εξασφαλίσει τέτοιο βαθμό αυτογνωσίας και αυτοελέγχου, ώστε να εξελιχθεί σε μια προσωπικότητα, η οποία θα είναι σε θέση να ελέγχει την πορεία της στη ζωή μέσω της δικής της βούλησης, να προγραμματίζει τις ενέργειές της, να αναζητεί και να εξερευνά τις δικές της ανάγκες και τα δικά της συναισθήματα, να εντοπίζει τις αδυναμίες της, να τις αποδέχεται και να τις αντιμετωπίζει αποτελεσματικά.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός
Ανάπτυξη του εγκεφάλου: Πόσο σημαντική είναι σε ηλικίες 2 – 7 ετών;

Οι εγκέφαλοι των παιδιών αναπτύσσονται σε «εκτοξεύσεις» που ονομάζονται κρίσιμες περίοδοι. Η πρώτη συμβαίνει γύρω στην ηλικία των 2 και η δεύτερη εμφανίζεται κατά την εφηβεία.

Η πρώτη κρίσιμη περίοδος ανάπτυξης του εγκεφάλου αρχίζει γύρω στην ηλικία των 2 και καταλήγει γύρω στην ηλικία των 7, διότι κατά την περίοδο αυτή, μπορούν να τεθούν τα θεμέλια για μια ολιστική εκπαίδευση για τα παιδιά. Εκείνη την περίοδο, τα παιδιά μπορούν να μάθουν ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη στιγμή της ζωής!

Οι πλούσιες εμπειρίες – από το παιχνίδι μέχρι τις τέχνες και τις σχέσεις-

διαμορφώνουν θεμελιωδώς την ανάπτυξη ενός μικρού παιδιού.

Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να τονίσουν τις χαρές της προσπάθειας νέων δραστηριοτήτων και της μάθησης. Τα μικρά παιδιά πρέπει να απολαμβάνουν τη διαδικασία μάθησης αντί να εστιάζουν στην απόδοση και γι’ αυτό πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά να καταλάβουν ότι τα λάθη είναι μέρος της μάθησης.

Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να αποφεύγουν να βάζουν ταμπέλες στα παιδιά ή να κάνουν καθολικές δηλώσεις σχετικά με τις ικανότητες τους.

Η πλήρως αναπτυγμένη προσωπικότητα είναι ιδιαίτερα σημαντική για τα παιδιά ηλικίας 2 έως 7 ετών. Πέρα από τη μάθηση, όμως, δεν πρέπει να αγνοήσουμε τη συναισθηματική νοημοσύνη.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να τονίσω πως εάν η νοημοσύνη ορίζεται ως η ικανότητα μάθησης, τα παιδιά ηλικίας μεταξύ 2 και 7 ετών μπορεί να είναι οι πιο έξυπνοι άνθρωποι στον πλανήτη!!!

Αναστασία Κακλαμάνου
Οι 4 καλύτεροι τρόποι για online εισόδημα

Η Online εργασία για πολλούς είναι κάτι καινούριο. Άλλοι ασχολήθηκαν με το να παράγουν χρήματα online, την περίοδο της καραντίνας όπου και η ζήτηση ήταν πιο επίκαιρη από ποτέ. Για άλλους βέβαια, η δημιουργία ενός εισοδήματος online αποτελεί εδώ και χρόνια μια σταθερή πηγή των εσόδων τους.

Σε όποια κατηγορία και αν ανήκεις ρίξε μια ματιά στο παρακάτω άρθρο, διότι ίσως ανακαλύψεις Side Hustles που μπορεί να κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη και την εργασία σου πιο ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική.

Ως Side Hustle, δηλαδή παράπλευρη εργασία, ορίζουμε οποιαδήποτε ασχολία έχουμε η οποία να μας επιφέρει χρήματα, παράλληλα με την κανονική μας εργασία.

Freelancer στο Fiverr

Το Fiverr είναι μια πλατφόρμα αγοράς και πώλησης υπηρεσιών. Μέσα από αυτήν μπορείς να αναζητήσεις μια τεράστια γκάμα υπηρεσιών που προσφέρονται, από ένα τεράστιο δίκτυο ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμo.

Από ελεύθερους επαγγελματίες εν ολίγοις, οι οποίοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω της πλατφόρμας. Αρθρογράφοι, μεταφραστές, web designers, διαχειριστές social media, ειδικοί στο μοντάζ, στην κατασκευή ιστοσελίδων και σε πολλούς άλλους τομείς…

Την εξειδίκευσή σου τώρα τη γνωρίζεις εσύ καλύτερα από όλους. Μπορείς να ξεκινήσεις με ότι είσαι εσύ καλός, είτε να εστιάσεις στο να μάθεις κάτι από όλα τα παραπάνω, ώστε να είσαι σε θέση να προσφέρεις λύσεις στους υποψήφιους πελάτες σου.

Πλέον υπάρχει βεβαίως και αντίστοιχη πλατφόρμα στα ελληνικά και δεν είναι άλλη από το koalla.gr ! Το ελληνικό marketplace σου προσφέρει τη δυνατότητα να κερδίσεις extra εισόδημα online από την άνεση του σπιτιού σου, αξιοποιώντας τα ταλέντα σου!

Etsy

Το Etsy είναι μια πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορείς να πουλήσεις οτιδήποτε χειροποίητο. Κάτι που έχεις δημιουργήσει με τα δικά σου χεράκια! Όπως είναι εμφανές απευθύνεται σε λίγο πιο… δημιουργικούς ανθρώπους με λίγο παραπάνω φαντασία! Όπως είναι άλλωστε και οι δημιουργοί του Evdaimonia Silk Creations, μέσω των οποίων έμαθα και εγώ για το Etsy.

Η γκάμα των προϊόντων που παρέχει είναι πραγματικά τεράστια. Μπορείς να βρεις τσαντάκια, ρούχα, παπούτσια, αξεσουάρ, χρυσαφικά, αντικείμενα διακόσμησης και πολλά άλλα…

Online Courses

Επανεστιάζουμε στο πάθος και την κλίση του καθενός. Αν πραγματικά έχεις εντρυφήσει και κατέχεις εις βάθος γνώση σε κάτι που μπορείς να διδάξεις, τότε τα online courses είναι για σένα!

Μπορείς να δημιουργήσεις βήμα βήμα το δικό σου online μάθημα και να βοηθήσεις και άλλους ανθρώπους να καταρτιστούν πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Υπάρχουν πραγματικά πολλές πλατφόρμες που μπορείς να αναρτήσεις το course σου.

Μην αναρωτιέσαι τι course να δημιουργήσεις, απλά φρόντισε να έχεις γνώση και να υλοποιήσεις σωστά την ιδέα σου. Ποτέ δε μπορείς να ξέρεις πόσο σημαντικό μπορεί να είναι για κάποιον, ένα μάθημα για την παρασκευή της τέλειας Ιταλικής πίτσας για παράδειγμα…

Affiliate Marketing

Το Affiliate Marketing αποτελεί μακράν τον πιο εύκολο τρόπο για να ξεκινήσει κάποιος να πειραματίζεται με τη δημιουργία online εισοδήματος.

Πρόκειται ίσως για τον πραγματικά πιο άμεσο τρόπο με τον οποίο κάποιος θα μπορούσε να έχει τα πρώτα δικά του έσοδα, χωρίς ωστόσο να έχει κάποιες συγκεκριμένες γνώσεις ή δεξιότητες. Μάλιστα συγκριτικά με άλλους τρόπους, προσφέρει και τη δυνατότητα δημιουργίας παθητικού εισοδήματος, όπως και τα online courses.

Αυτό που καλείται ουσιαστικά να κάνει κάποιος μέσω του Affiliate Marketing είναι να προωθεί το προϊόν ή την υπηρεσία μιας εταιρίας. Για να συμβεί αυτό υπάρχουν πολλοί και διάφοροι τρόποι.

Συνοψίζοντας, αυτοί είναι μόνο τέσσερις από τους πάρα πολλούς ακόμα τρόπους, με τους οποίους κάποιος μπορεί να κερδίσει χρήματα στο διαδίκτυο.

Προσωπικά αναφέρθηκα σε αυτούς που θεωρώ εγώ καλύτερους, αν και αυτό είναι φυσικά υποκειμενικό μιας και έγκειται εξ΄ολοκλήρου στην κρίση του καθενός το τι είναι καλύτερο από το άλλο.

Αναμφίβολα ο φωτογράφος που πουλάει τις φωτογραφίες του στο διαδίκτυο ή ένας video gamer στο youtube θα έχουν διαφορετική άποψη.