Η προσωποκεντρική θεωρία του Rogers Σύμφωνα με το Rogers, η Συμβουλευτική είναι μια πορεία κατά την οποία το άτομο διευκολύνεται στο να αναλάβει την ευθύνη να παίρνει αποφάσεις, σύμφωνα με τις δικές του προσωπικές αξιολογήσεις. Στόχος αυτής της προσέγγισης στη Συμβουλευτική δεν είναι να λύσει το άτομο ένα ειδικό πρόβλημά του, αλλά να βοηθηθεί να […]

Κάποιες μέθοδοι και τεχνικές που μπορεί να αξιοποιήσει ο σύμβουλος κατά το πρώτο στάδιο της πορείας της συμβουλευτικής που στοχεύει στη συλλογή και ανάλυση έγκυρων και αξιόπιστων πληροφοριών για τον συμβουλευόμενο, ώστε να γνωρίσει καλύτερα ο σύμβουλος τον ίδιο και το πρόβλημα και να μπορέσει να τον βοηθήσει είναι οι ακόλουθες: Το ατομικό δελτίοΈχει ως […]

Πρόκειται για θεωρίες προσανατολισμένες στη μάθηση, οι οποίες γενικά στοχεύουν στη μάθηση της επιθυμητής συμπεριφοράς και την απώθηση της ανεπιθύμητης. Αυτές ανάλογα με τον τρόπο μάθησης διακρίνονται κυρίως σε: κλασική εξάρτηση, με κύριο εισηγητή και εκπρόσωπο τον Pavlov και συντελεστική ή ενεργός, με κύριο εισηγητή και εκπρόσωπο τον Skinner. Ο σύμβουλος, οπαδός της Θεωρίας της […]

Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι της Σχολικής Συμβουλευτικής σε σχέση με μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι: απόκτηση σχέσης εμπιστοσύνης με το παιδί, αλλαγή της λειτουργίας του και συμπεριφοράς μέσα στη τάξη μέσα από τη μαθησιακή/ψυχοκοινωνική ενίσχυση, ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης και ενίσχυση της θετικής εξωτερικής σε σχέση με τους συμμαθητές Οι μακροπρόθεσμοι στόχοι της Σχολικής Συμβουλευτικής […]

Η παραπάνω θεωρία δίνει έμφαση στην έννοια του διαπροσωπικού εαυτού, δηλαδή του συνδυασμού όλων των όψεων της προσωπικότητας του ατόμου, το οποίο με τη σειρά του αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου κοσμικού συστήματος. Η τάση που κυριαρχεί ολοένα και πιο πολύ στον χώρο της συμβουλευτικής είναι μια εκλεκτική εξελικτική προσέγγιση, ένας δυναμικός συνδυασμός των υπαρχόντων θεωριών, […]

Οι βασικές αρχές της Συμβουλευτικής είναι: ο σεβασμός της προσωπικότητας του συμβουλευόμενου, η συνεργασία συμβούλου και συμβουλευόμενου με βάση μια διαπροσωπική, αλληλοεπικοινωνιακή και ισότιμη σχέση αποφεύγοντας τις διακρίσεις, τις αξιολογήσεις και την κριτική από την πλευρά του συμβούλου, η συνολική ανάπτυξη του ανθρώπου, ο αυτοκαθορισμός και ο αυτοπροσδιορισμός του ατόμου, ο σύμβουλος καθοδηγεί και συνεξετάζει με τον […]

Η θεραπεία πραγματικότητας του Glasser Η θεραπεία πραγματικότητας στοχεύει να βοηθήσει το άτομο να βλέπει λογικά και να αποδέχεται την πραγματικότητα, να είναι υπεύθυνο και να μάθει τρόπους να ικανοποιεί την ανάγκη του για αίσθημα αξίας. Η θεραπεία αυτή είναι εύχρηστη και απλή, παρουσιάζει όμως δυσκολία στις ερμηνείες, στις περιπτώσεις φαινομένων στη συμπεριφορά. Η συμβουλευτική […]

Οι βασικές αρχές της Σχολικής Συμβουλευτικής είναι: απευθύνεται σε όλους τους μαθητές, απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς και στους γονείς που δυσκολεύονται να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες των παιδιών σε ατομικό, διαπροσωπικό, οικογενειακό και σχολικό επίπεδο, ανάπτυξη της ατομικής και κοινωνικής συναισθηματικής νοημοσύνης και ενίσχυση των γνωστικών λειτουργιών και των δεξιοτήτων σε πολλαπλά επίπεδα (μαθησιακό, κοινωνικό-διαπροσωπικό, συναισθηματικό, πρακτικής και συνθετικής […]

Ο Frankl, στράφηκε στη διαμόρφωση μιας θεωρίας που αποτελεί συγκερασμό της Ψυχαναλυτικής Σχολής και του φιλοσοφικού υπαρξισμού, την οποία ονομάζει Λογοθεραπεία. Το άτομο βοηθιέται να βρει νόημα στη ζωή και την ύπαρξη του ανακαλύπτοντας με την καθοδήγηση του συμβούλου, τις λανθασμένες πεποιθήσεις που το οδηγούν στην απογοήτευση. Η Λογοθεραπεία είναι βασισμένη σε τρία βασικά αξιώματα-προϋποθέσεις: […]

Με τον όρο «Σχολική Συμβουλευτική» νοείται ο Κλάδος της Ψυχολογίας που ασχολείται με την προώθηση και αποκατάσταση της «ψυχοκοινωνικής ισορροπίας και λειτουργίας» παιδιών E.E.A., γονέων και εκπαιδευτικών, που έχουν ανάγκη βοήθειας. Πρόκειται για την ισορροπία που έχει διαταραχτεί από ποικίλες αρνητικές περιβαλλοντικές επιδράσεις ή εμπειρίες και από εσωτερικές δυσλειτουργίες, συναισθήματα άγχους και φόβου. Ακόμη γονείς, […]

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Joy

22:00 23:59

 Current show

Joy

22:00 23:59