1

Οι θρησκείες των γεωργών

Η φυσική θρησκεία του ανθρώπου είναι η λατρεία της φύσης, η σχέση του με τη φύση, είτε λιγότερο είτε περισσότερο επεξεργασμένη. Δηλαδή η φυσική θρησκεία του ανθρώπου είναι ο παγανισμός και, κατά τη διάρκεια των εκατομμυρίων χρόνων που ήμασταν τροφοσυλλέκτες και κυνηγοί, εφόσον υπήρχε κάποιο θρησκευτικό συναίσθημα, θα είχε —κατά πάσα πιθανότητα— τέτοιες μορφές, δηλαδή την αναζήτηση των δυνάμεων που βρίσκονται πίσω απ’ τη φύση. Ο άνθρωπος νιώθει μικρός μπροστά στη δύναμη της φύσης.

Τώρα, στην περίοδο της γεωργίας, το σύστημα των θεών και των δυνάμεων της φύσεως, που συνόδευε τον άνθρωπο από την πολύ παλαιότερη εποχή, θα πρέπει να βρήκε μια νέα οργάνωση,που προκύπτουν από τη λατρεία των Σουμερίων, των Ακκαδίων, των Χετταίων, των Βαβυλωνίων, των Ασσυρίων, των Εβραίων, των αρχαίων Ελλήνων, των Αιγυπτίων, λαών δηλαδή αρχαίων της ανατολικής Μεσογείου.

Διότι αυτοί οι λαοί μπήκαν γρήγορα στη Γεωργική Επανάσταση και σε όλα τα φαινόμενα που αυτή συνεπιφέρει και, επομένως, προφανώς, χρειάστηκε να αναπροσαρμόσουν τη συνομιλία τους με το θείο.

Σε πολλές από αυτές τις θρησκείες είναι: να υπάρχει ένας βασιλεύς-θεός και στη συνέχεια οι υπόλοιποι θεοί να έρχονται πυραμιδωτά (κάποιοι θεοί είναι υψηλότερα στην ιεραρχία και κάποιοι είναι χαμηλότερα στην ιεραρχία).

Οι αρχαίοι Έλληνες κεφαλή των θεών είχαν τον Δία, ο οποίος σχετίζεται με τον έλεγχο του ουρανού, της αστραπής, των βροντών και όλων των ηλιακών φαινομένων. Δεύτερος στην ιεραρχία ήταν ο Ποσειδώνας, ο αδελφός του Δία, ο οποίος ήταν ο θεός της θάλασσας, δηλαδή των υδάτων, και η Δήμητρα επίσης ήταν πολύ ψηλά στην ιεραρχία. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά, διότι οι γεωργοί, που τώρα οργανώνουν το θρησκευτικό τους αίσθημα, δίνουν μεγάλη έμφαση σε θεούς οι οποίοι σχετίζονται με την ίδια τη ζωή τους, δηλαδή την καλλιέργεια.

Οι γεωργοί ιεραρχούν τους θεούς τους με πρότυπο τις ιεραρχήσεις που έχουν διαμορφωθεί στις ίδιες τους τις κοινωνίες και τις ανάγκες προστασίας της παραγωγής τους από αυτούς και ο ήλιος είχαν πάντα— υψηλή σημασία για τη ζωή των ανθρώπων, ακόμα και όταν ήταν τροφοσυλλέκτες, και όταν ήταν κυνηγοί, διότι αυτά τα τρία στοιχεία συνιστούν το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει ο άνθρωπος, αλλά στη διάρκεια πλέον της ανάπτυξης των γεωργικών κοινωνιών είναι προφανές ότι όλο αυτό το σχήμα οργανώνεται, ιεραρχείται και προστίθενται σε αυτό ιερές ιστορίες και στοιχεία.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός