Είναι η τεχνολογία εξισωτής;

Written by on 10/09/2022

image_print

Η τεχνολογία έχει χαρακτηριστεί ως μεγάλος εξισωτής για τους μαθητές με αναπηρία, αφού βοηθά να ξεπεραστούν νοητικές και σωματικές μειονεξίες, αλλά μπορεί και να χρησιμεύσει ως ένα σημαντικό γνωστικό δόρυ, ώστε να υπερνικηθούν ή να αντισταθμιστούν διαφορές μεταξύ των μαθητών.

Η προσφορά ίσων ευκαιριών  μάθησης αλλά και απρόσκοπτης πρόσβασης στα προγράμματα σπουδών αποτελεί τεχνολογικό δώρημα και παρακαταθήκη. Ειδικότερα, πολλά και ποικίλα ερευνητικά δεδομένα καταδεικνύουν ότι υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από τη χρήση των ΤΠΕ μεταξύ των μικρών παιδιών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσον αφορά στις δεξιότητές ανάγνωσης και σύνταξης εγγράφου, στη γλωσσική και κοινωνική τους ανάπτυξη αλλά και στην ανάπτυξη υψηλών δεξιοτήτων κριτικής και λογικομαθηματικής σκέψης.

Βέβαια, ο αντίκτυπος της τεχνολογίας στις τάξεις δεν είναι δεδομένος, καθότι σύμφωνα με σωρεία ερευνητικών δεδομένων, εξαρτάται από τις στάσεις των δασκάλων, τις φυσικές και κοινωνικές συνθήκες, τη δυνατότητα πρόσβασης στην τεχνολογία και, φυσικά και πρωτίστως, από την ποιότητα του εκπαιδευτικού λογισμικού.

Πολλά και ποικίλα προγράμματα εκπαιδευτικών λογισμικών με μεγάλη προσαρμοστικότητα, και με την υποστήριξη και την ανάδειξη εξατομικευμένων πρακτικών και μεθόδων, επιτρέπουν στους μαθητές με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες να κοινοποιούν τα πονήματά τους και να αναδείχνουν τα ταλέντα τους, τα οποία πιθανόν να παρέμεναν εν υπνώσει, με τη χρήση μόνο των παραδοσιακών τεχνικών και μεθόδων.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Group Therapy

16:00 17:59Current show

Group Therapy

16:00 17:59