Βασικές έννοιες: παιδαγωγική επιστήμη

Written by on 11/03/2023

image_print

Η αγωγή είναι αναγκαία και απαραίτητη στις σύγχρονες κοινωνίες, κυρίως στο παιδί και τον έφηβο που διαθέτει όλη την «δεκτικότητα» και την «πλαστικότητα» να είναι ανοιχτός σ’ αυτήν. Ούτε τα άτομα ούτε οι κοινωνίες μπορούν να επιβιώσουν χωρίς οργανωμένη αγωγή και μάθηση.

Η Παιδαγωγική είναι μια ανθρωπολογική, πνευματική και εφαρμοσμένη κοινωνική Επιστήμη, η οποία προέκυψε από τη Φιλοσοφία και έχει ως έργο την έρευνα όλων των προβλημάτων που έχουν σχέση με την αγωγή του παιδιού.

Η Παιδαγωγική ενδιαφέρεται για την ολόπλευρη εξέλιξη του παιδιού από σωματική, διανοητική και ηθική άποψη, καθώς και για την καλλιέργειά του. Η Παιδαγωγική είναι θεωρητική και πρακτική επιστήμη.

Το έργο της Παιδαγωγικής Επιστήμης

Έργο της Παιδαγωγικής Επιστήμης είναι να βοηθήσει το παιδί και τον έφηβο να διανύσει ομαλά την εξελικτική του πορεία και να μεταβεί από την κοινωνία των μικρών στην κοινωνία των ωρίμων, εφοδιασμένος με τις δεξιότητες, τις ικανότητες και γενικά την πείρα που οι κοινωνικές συνθήκες απαιτούν, για να ενταχθεί χωρίς προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο, με αυθυπαρξία και αυτοτέλεια.

Σκοπός Παιδαγωγικής Επιστήμης

Η Παιδαγωγική διαπιστώνει τα κοινά και ατομικά προβλήματα των παιδιών και προσπαθεί να τα αντιμετωπίσει (προβλήματα στο πρόγραμμα των μαθημάτων, στις σχέσεις δασκάλου και μαθητή, στις σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους, στο οικογενειακό και το κοινωνικό περιβάλλον).

Επιπλέον επιδιώκει τη διατήρηση των πολιτιστικών αγαθών, τη διεύρυνσή τους και τη μετατροπή τους σε μορφωτικά για τη διαρκή ανασυγκρότηση της πείρας του παιδιού και τη διαπαιδαγώγησή του.

Δεν περιορίζεται στην παιδική ηλικία και μάλιστα στην αγωγή του παιδιού στο σχολείο, αλλά αφορά γενικότερα την μόρφωση του ατόμου και κάθε πλευρά της αγωγής.

Η Παιδαγωγική είναι επιστήμη της αγωγής.

Παιδαγωγός > παις + άγω = οδηγώ το παιδί

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός

image_print

CityVibes.gr

Read, Listen, Feel

Current track

Title

Artist


 Current show

Group Therapy

16:00 17:59Current show

Group Therapy

16:00 17:59