1

Ατομική – Ομαδική Συμβουλευτική

Σκοπός της ατομικής συμβουλευτικής είναι αφενός να παράσχει στο άτομο την απαραίτητη βοήθεια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του και την προσαρμογή του στο περιβάλλον, και αφετέρου την ενίσχυσή του για ανάπτυξη των δυνατοτήτων του και διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας. Ανάλογα με την περίπτωση, επιλέγεται είτε ο ένας είτε ο άλλος τρόπος άσκησής της.

Ειδικότερα, η ατομική συμβουλευτική ενδείκνυται σε ποικίλες περιπτώσεις: κρίσεις, λόγους εμπιστευτικότητας και προστασίας του ατόμου, αυτοαντίληψη, όταν βιώνει έντονο φόβο να εκτεθεί στην ομάδα, και υπάρχει κίνδυνος απόρριψης, όταν νιώθει ανίκανο να συμμετάσχει.

Η ομαδική συμβουλευτική ενδείκνυται για να: γίνει κατανοητός ο τρόπος αντίληψης των πραγμάτων από τους άλλους, γνωριμία και εκτίμηση άλλων ανθρώπων διαφορετικών μεταξύ τους, καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων, αποκτήσει την αίσθηση του ανήκειν σε μια ομάδα, συζήτηση θεμάτων με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες καταστάσεις, βρίσκει υποστήριξη από την ομάδα των συνομηλίκων και όχι από ένα άτομο, μπορέσει ο σύμβουλος να εκτιμήσει τα άτομα σε μια ευρύτερη κοινωνική κατάσταση συγκριτικά με την ατομική διαδικασία.

Τα άτομα Ε.Ε.Α. έρχονται αντιμέτωπα με ανάγκες δύσκολες στην εκπλήρωσή τους, οι οποίες απορρέουν από τη σχέση τους με τον εαυτό τους και τον περιβάλλοντα κόσμο, αλλά και από την ανάγκη για επαφή με ομάδες και διαμορφώνονται τρεις άξονες.

  • Συναισθηματικός άξονας: Το άτομο δέχεται συμβουλευτική υποστήριξη για δόμηση ή αναδόμηση της σχέσης του με τον εαυτό του. Η συμβουλευτική στον άξονα αυτό στοχεύει στην αναγνώριση και αποδοχή του «χαμένου κομματιού» του εαυτού ενδυναμώνοντας την αυτοπεποίθηση και το αυτοσυναίσθημα του, που  να είναι χαμηλό και για την ενίσχυσή του είναι σημαντική η προσφορά στην ομάδα και η αποδοχή από τα μέλη της. Απώτερος στόχος της συμβουλευτικής στον συναισθηματικό άξονα είναι ο Σύμβουλος μέσα από την επαφή του και την εφαρμογή τεχνικών προσέγγισης να επικοινωνήσει μαζί του σε συναισθηματικό επίπεδο.
  • Γνωστικός άξονας: Ο Σύμβουλος καθοδηγεί το άτομο να «μάθει πώς να μαθαίνει». Ο στόχος της Συμβουλευτικής αντιστοιχεί στους στόχους που τίθενται στα γνωστικά αντικείμενα, τα οποία συνήθως ακολουθούν τα ιεραρχικά στάδια μάθησης του Bloom, δηλαδή γνώση, κατανόηση, εφαρμογή, ανάλυση, σύνθεση, αξιολόγηση.
  • Ψυχοκοινωνικός άξονας: Στον άξονα αυτό οι στόχοι σχετίζονται με την κοινωνική αλληλεπίδραση και τη διαπροσωπική επικοινωνία του ατόμου, ώστε να διαμορφώσει και εδραιώσει μοντέλα συμπεριφοράς και αλληλεπίδρασης. Απώτερος στόχος είναι η ανάπτυξη της συναισθηματικής του νοημοσύνης όσον αφορά τον διαπροσωπικό άξονα, την αναγνώριση και κατανόηση των συναισθημάτων των ατόμων γύρω και την ενσυναίσθηση της κατάστασης του άλλου.

Κατερίνα Συμφέρη
Εκπαιδευτικός & Προπτυχιακή Ιταλικής Φιλολογίας ΑΠΘ